.servicii proiectare. - AşiCarhitectura

Go to content

Main menu:

.urbanism +.
.proiect urbanistic de detaliu - P.U.D.
.plan de urbanism zonal - P.U.Z.
.cadastru și intabulare.
.studii geotehnice.
.obținerea Certificatului de Urbanism (C.U.).
.obtinere Avize și acorduri.

.arhitectură.
.stabilirea soluției de arhitectură.
.studiul de fezabilitate al investiției - S.F.
.D.T.A.C. / D.T.A.D. -
proiect obţinere AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE.
.PTh + D.E. - proiect tehnic + detalii de execuție.
.D.T.O.E.
Proiect pentru organizarea execuției lurărilor.
.RELEVEE construcții existente.
.Studii de insorire.
.soluții de RENOVARE, CONSOLIDARE, RESTAURARE construcții existente.
.EXPERTIZE TEHNICE realizate de experți atestati.
.verificarea proiectelor de către verificatori autorizați.
.AMENAJĂRI - interioare și exterioare de arhitectură.
.proiectare MOBILIER la comandă.
.simulări 3D ale proiectelor propuse (sunt incluse in proiectare).
.MACHETE de studiu și prezentare.
.urmărirea lucrărilor pe șantier și asistență de specialitate.
.EXECUȚIA LUCRĂRILOR prin colaboratorii noștri.
.servicii de consultanță în arhitectură și inginerie.
.consultanță, ofertare, realizare și montare TÂMPLĂRIE prin colaboratorii nostri.

.rezistenţă.
.D.T.A.C. - proiect obţinere autorizație de construire.
.PTh + D.E. - proiect tehnic + detalii de execuție.
.verificarea proiectelor de către verificatori autorizați.
.EXPERTIZE TEHNICE realizate de experți atestati.
.urmărirea lucrărilor pe șantier și asistentă de specialitate.


.instalaţii.
.proiecte fazele D.T.A.C. + PTh + D.E. pentru următoarele specialități:
.electrice.
.sanitare.
.termice.
.D.T.A.C. -
proiect obţinere autorizație de construire.
.PTh + D.E. - proiect tehnic + detalii de execuție.
.urmărirea lucrărilor pe șantier și asistentă de specialitate.
.calculul coeficientului global
de izolare termică "G".

 
 
 
 
 
 
 
Back to content | Back to main menu