AşiCarhitectura

Go to content

Main menu:

Ideea de la care pornim este ca spatiul trebuie sa potenteze activitatea umana si nu sa o constranga. Aspectul, confortul si functionalitatea trebuie avute in vedere de la bun inceput in efortul arhitectural si nu sa se prezinte ulterior ca o continua munca de optimizare sau eficientizare.
De aceea, noi urmarim ca spatiul sa lucreze pentru dumneavoastra si nu invers.
Modul in care obtinem acest efect poate fi analizat prin felul in care integram dimensiunea estetica cu functionalitatea.
Consideram ca frumosul trebuie sa radieze in primul rand prin intreaga constructie si nu prin elemente decorative aglomerate inutil. Astfel, adoptand un stil mai degraba minimalist, obtinem claritate si simplitate fara a renunta la impactul estetic. Tocmai prin faptul ca frumosul nu poate fi localizat doar prin elemente separate ci se constituie prin participarea integrata a lor (orientare, proportii, ritm, materiale, lumina - umbra, culoare) el devine rafinat, elegant. In acest context, functionalitatea isi gaseste locul firesc fara a face compromisuri intre utilitate si aspect.
Credem cu tarie in celebrul citat al arhitectului L. Mies van der Rohe "less is more".
Demersul nostru arhitectural urmareste obtinerea unei continuitati intre planul functional si cel estetic inca de la inceputul unui proiect, permitandu-ne o flexibilitate creativa considerabila.  Astfel, ne putem adapta cu usurinta la proiecte cu un grad ridicat de exigenta din partea beneficiarului, iar in acelasi timp, abordam cu lejeritate proiecte ce au nevoie de solutii radicale sau experimentale. O alta consecinta importanta a acestei abordari, este ca permite realizarea de efecte spectaculoase fara a fi necesar un buget mare.

"Formele simple nu sunt intotdeauna cele mai bune, dar cele mai bune sunt intotdeauna simple."                                    
arh.Heinrich Tessenow 1876-1950


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anunturi Gratuite
 

Ce este Certificatul de urbanism
Primul pas din procesul de autorizare a lucrarilor de constructii este obtinerea Certificatului de urbanism. Acesta este un act de informare, care nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii. Certificatul de Urbanism este emis de Primarie prin Biroul de Urbanism.
Autorizatia de constructie/demolare
Obtinerea Autorizatiei de constructie este obligatorie pentru executarea unei constructii. Daca planuiti sa faceti o constructie este bine sa stiti ca autorizatia pentru constructie se elibereaza de catre primariile aferente, numai dupa ce ati obtinut Certificatul de urbanism.
Proiecte tehnice de arhitectura
Proiectul tehnic completat cu detaliile de executie sta la baza executarii constructiei. Este interzisa executia unei constructii fara ca aceasta sa se faca fara urmarirea unui proiect tehnic.
Proiectul tehnic se realizeaza urmand prevederile din certificatul de urbanism, a normelor si normativelor in vigoare (valabile in domeniul proiectarii constructiilor) a limitelor date de catre institutiile avizatoare si dorintele clientilor.
Proiectul tehnic este stampilat de o serie de verificatori cum ar fi: verificator rezistenta, verificator pompieri, verificatori arhitectura. Acestia nu pot fi si realizatori ai proiectului. Verificatorii sunt atestati de catre comisii ale MLPTL. Un rol important il are si inspectoratul de stat pentru constructii
Modelare 3D si vizualizare
Crearea de modele 3D parametrizate, ce ajuta la vizualizarea modelului si amplasarea acestuia in teren. Pe baza modelelor parametrice realizate in 3D se pot obtine necesare de materiale, tabele de cantitati, studii de insorire, filme de prezentare, perspective si randari fotorealiste. Modelul 3D digital poate fi utilizat pentru a realiza o coordonare mai buna intre diferitele discipline (arhitectura, structura, instalatii) si a evita problemele care apar in executie.
Amenajari interioare si exterioare
Proiecte pentru amenajarile interioare si exterioare de inalta calitate, in vederea obtinerii unor spatii coerente si functionale, gandite individual pentru fiecare spatiu in parte.
Releveu
Releveul reprezinta măsurarea, desenarea si reprezentarea la scara a elementelor unei constructii, ale unui ansamblu de constructii sau ale unui detaliu constructiv, fiind folosit pentru realizarea corecta a spatiilor si a elementelor.
Avize si acorduri necesare
Pentru obtinerea Autorizatiei de constructie a casei mai ai nevoie si de obtinerea unor avize, cerute prin CU. Astfel, in certificatul de urbanism reprezentantii autoritatilor vor trece un ansamblu de valori obligatorii de care orice proprietar si arhitect trebuie sa tina cont ulterior, pentru a putea obtine Autorizatia pentru executarea constructiilor.
Consultanta
Un consultant de specialitate cu experienta poate constitui un avantaj prin diminuarea riscului de a intampina probleme in vedererea gasirii solutiilor optime de proiectare, in redactarea proiectelor si respectarea tuturor legilor in vigoare si bineinteles gestionarea corecta a relatiilor cu autoritatile statului.

AVIYE UTILITATI

Arhitectura
Alegerea amplasamentului
Obtinerea certificatului de urbanism
Stabilirea solutiei de arhitectura
Obtinerea avizelor si acordurilor
Intocmirea proiectelor de arhitectura, rezistenta si instalatii
Obtinerea autorizatiei de construire
Proiectare de arhitectura in domeniul rezidential, comercial si industrial, cu toate fazele de proiectare (autorizatie de construire DTAC, proiect tehnic si detalii de executie)
Proiect arhitectura demolare (DTAD - releveu + intocmire documentatie tehnica)
Proiect demolari si modificari interioare (pereti neportanti, pereti compartimentare, DTAC intocmire documentatie tehnica)
Relevee de specialitate
Conversii functionale
Consultanta si Proiectare amenajari interioare / propuneri de amenajare si mobilare
Urbanism
Intocmire planuri de urbanism: P.U.G (Plan urbanistic general), P.U.Z (Plan urbanistic zonal), P.U.D (Plan urbanistic de detaliu)
Consultanta si sustinere a proiectelor de urbanism in comisii tehnice necesare obtinerii avizelor finale: Mediu, Precoordonari retele, Circulatii
Studii de amenajare a teritoriului urban si periurban
Studii prefezabilitate si fezabilitate
Studii urbanism (reglementari)
Studii insorire, amplasament, impact etc.
Documentatii prezentare (animatii 3d, mape prezentare, pliante si materiale informative)
Simulare/prezentare 3D
Randari foto
Randari video
Machete
Project Management
Identificarea si monitorizarea riscurilor
Monitorizarea evolutiei proiectului (raportul de progres)
Controlul costurilor si perioadelor planificate
Asistenta cu privire la obtinerea autorizatiilor
Stabilirea planului achizitiilor de bunuri si servicii
Elaborarea documentatiilor de atribuire a contractelor de bunuri, servicii si lucrari
Asigurarea interfetei intre contractorii de servicii/bunuri si beneficiar
Intocmirea dosarelor de acte aditionale si notificari la contractul de finantare
Asistenta in planificarea activitatilor si a obiectivelor de implementare ( planificarea, executarea, monitorizarea si evaluarea implementarii)
Evaluarea implementarii proiectului ( evaluarea performantei, evaluarea procesului si evaluarea impactului)
Business Management
Analiza si cercetare de piata
Consultanta in dezvoltarea planurilor de afaceri
Consultanta in dezvoltarea dosarului pentru obtinere de finantare
Consultanta in dezvoltarea noilor oportunitati de afaceri
Strategie de dezvoltare a companiei
Strategie de optimizare a imaginii companiei
Business development

AVIY ISC

altfel de arhitectura

AVIY MEDIU

Asistenta tehnica pe santier
Asistenta tehnica pe santier este o misiune suplimentara a arhitectului (proiectantului), stabilita contractual intre beneficiar si architect si/sau alti proiectanti de specialitate si este prevazuta prin contractul de proiectare de baza sau alte acte aditionale la acesta.
In functie de complexitatea si specificul lucrarii si de exigentele beneficiarului asistenta tehnica se va acorda pentru toate specialitatile sau pentru parti din proiect ( arhitectura-finisaje, structura).
Asistenta tehnica pe santier implica doua aspecte principale care de regula se intrepatrund:
1. Verificarea curenta a calitatii executiei lucrarilor de construire si a modului de respectare a proiectului, care se desfasoara pe baza unui program periodic ( de doua ori pe saptamana, saptamanal, bilunar sau de cate ori este nevoie ), pe toata durata lucrarilor sau pe perioade determinate (mai putin recomandabil).
In aceasta activitate se inscriu si stabilirea solutiilor pentru explicitarea sau completarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie si pentru remedierea unor abateri sau erori minore de executie a caror rezolvare nu modifica proiectul si autorizatia de construire .
Asistenta tehnica curenta va fi consemnata intr-un registru de note si dispozitii de santier aflat in permanenta la punctul de lucru.
In cazul completarilor sau modificarilor de solutii se vor intocmi dispozitii de santier , care dupa caz vor fi vizitate si de verificatori tehnici de proiecte.
Cand prin dispozitiile de santier se aduc modificari fata de autorizatia de construire acestea vor fi supuse procedurii de autorizare in conditiile legii.
Emiterea unei noi autorizatii de construire este necesara daca se modifica conditiile de amplasament, aspectul constructiei, solutiile structurale de ansamblu sau daca este periclitata stabilitatea constructiilor invecinate.
Notele si dispozitiile de santier vor fi avizate ( insusite) de beneficiar si la finalizarea lucrarilor vor fi incluse in cartea tehnica a constructiei.
2. Consultanta de specialitate acordata beneficiarului privind diverse probleme legate de executia lucrarilor de constructii, cum ar fi pentru :
- angajarea dirigintelui de santier atestat de ISC si dupa caz a responsabilului cu calitatea atestat de ISC, atunci cand lucrarile se executa in regie proprie;
- intocmire cererilor de oferta pentru alegerea constructorului ;
- analiza ofertelor prezentate de constructori si desemnarea constructorului ;
- intocmirea cererilor de oferte pentru achizitionarea de materiale care nu sunt cuprinse in contractul de antrepriza si analizarea ofertelor primite;
- alegerea materialelor de constructie, a tipodimensiunilor si culorilor de finisaje;
- alegerea marcilor de utilaje si echipamente, cu caracteristici si performante conforme cu specificatiile tehnice din proiectul tehnic;
- verificarea situatiilor de lucrari prezentate de catre constructor;
- intocmirea cartii tehnice a constructiei;
- organizarea receptiei lucrarilor executate.

AVIY AERONAUTICA

Alegerea terenului pentru o constructie
Caracteristicile naturale si regimul juridic, economic si tehnic ale unui teren, colaborate cu pretul acestuia trebuie sa corespunda intentiilor si posibilitatilor investitionale ale beneficiarului. Pentru aceasta la achizitionarea terenului, beneficiarul, cu ajutorul unui architect si/sau a altor specialisti, pe baza unui studio de amplasament, trebuie sa cunoasca si sa analizeze urmatoarele informatii privind terenul.
Particularitatile naturale, tehnice si urbanistice ale terenului - rezultate din cercetarea directa a acestuia, din documentatia cadastrala, dintr-un eventual certificat de urbanism pentru instrainare sau din alte surse de informare si care se refera la:
- Incadrarea in localitate si in zona imediat inconjuratoare:
- situarea terenului in intravilanul sau extravilanul localitatii;
- compatibilitatea dintre functiunea propusa si functionalitatea caracteristica zonei: locuire, servicii, comert, mixta, productie mai mult sau mai putin poluanta,s,a.;
- relatiile posibile sau de perspective cu punctele de importanta urbana sau zonala de natura comerciala, culturala, sociala, turistica sau de alt interes pentru functiunea avuta in vedere.
- Categoria de folosinta a terenului - teren apt pentru constructii(curti-constructii) situate in perimetrul intravilan al localitatii sau dupa caz teren agricol inapt juridic pentru constructii (teren arabil sau vie, faneata, livada, padure, etc.) situate in perimetrul intravilan sau extravilanul localitatii. Trebuie avut in vedere ca scoaterea definitive din circuitul agricol a terenurilor agricole cu o clasa ridicata de fertilitate (categoriile I,II) ,a livezilor, viilor si a padurilor este foarte restrictionata si implica taxe foarte mari.
- Daca parcela este construibilia-suprafata, dimensiuni, raportul latime/lungime si forma terenului, atat conform prevederilor din PUG, colaborat cu intentiile investitionale ale beneficiarului.
Este de preferat un teren dreptunghiular, cu un raport echilibrat intre latime/lungime si cu o suprafata minima care sa permita realizarea constructiei in conditiile impuse de reglementarile urbanistice(POT, CUT, distante minime fata de limitele de proprietate, etc.)
In cazul Municipiului Bucuresti prin PUG se considera parcele construibile, in regim de inaltime P-P+2, parcelele existente avand:
- suprafata minima de 150,00 mp,latimea minima de 8,00 m si raportul latime/adancime maxim 1/3, in cazul regimului de construire insiruit (la doua calcane);
- suprafata minima de 200,00 mp,latimea minima de 10,00 m si raportul latime/adancime maxim 1/3, in cazul regimului de construire cuplat (la un calcan) sau izolat.
- Existenta unui drum public de acces (sau a unui drept de servitute privind accesul) este o conditie obligatorie pentru emiterea autorizatiei de construire; asigurarea posibilitatilor de parcare si alte facilitate de acces(mijloace de transport in comun, cale ferata)
- Vecinatatile - cum ar fi constructii existente pe limita de proprietate, spatii libere, spatii verzi sau lucii de apa, etc.
Este bine sa se aibe in vedere daca terenul este delimitat de anumite portiuni de constructii dispuse pe calcan, care sa impuna alipiri la acestea. Trebuie stiut ca in astfel de situatii este necesara adoptarea unor solutii tehnice de protejare a cladirilor invecinate si dupa caz acordul autentificat al vecinilor pentru realizarea noii constructii.
- Particularitatile de relief cat mai putin agresive, preferabile fiind terenurile cu suprafata plana sau cu pante mici, de 1-5%,orientate spre drum, pentru a usura evacuarea apelor pluviale. La panta de peste 10%(reprezentand o diferenta de teren de minim 1,00 m la o lungime a constructiei de 10,00 m) trebuie avute in vedere de la inceput conformari ale noului volum construit adaptate la panta terenului.
- Orientarea terenului fata de punctele cardinale si de punctele de interes(construite sau cu valoare peisagistica) din imediata vecinatate. Acestea sunt hotaratoare atat pentru modul de amplasare a constructiei pe teren cat si pentru modul de dispunere a diverselor functiuni in interiorul acesteia. -ex: orientarea spatiilor de locuit spre SUD,SUD-EST,SUD-VEST
-Caracteristicile geotehnice - privind natura terenului, nivelul apelor subterane, incadrarea in zonele de risc seismic.
-Nivelul de echipare tehnico-edilitara a zonei - existenta retelelor de distributie pentru apa, canalizare, energie electrica, gaze, telefoane si a altor utilitati
-Constructiile existente pe teren - starea tehnica, eventuala valoare de monument istoric sau de arhitectura si posibilitatile de demolare sau transformare(extindere, supraetajare).

AVIYE PUD

Intocmirea cartii tehnice a constructiei si receptia lucrarilor executate
1. Cartea tehnica a constructiei reuneste ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea si urmarirea comportarii in timp a constructiei si instalatiilor aferente acesteia si trebuie sa cuprinda toate datele si informatiile necesare pentru identificarea si evaluarea starii tehnice a evolutiei ei in timp.
Cuprinsul cartii tehnice a constructiei
- conform Anexei nr. 6 la HGR 273/1994 care aproba “Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora”, este urmatorul:
- Centralizatorul cartii tehnice (fisa cu date sintetice privind constructia, borderoul general al dosarelor cu documentatia de baza si copiile borderourilor fiecarui dosar in parte).
Capitolul “A” -Documentatia privind proiectarea :
- acte referitoare la tema de proiectare si amplasarea constructiei;
- avize care au fundamentat elaborarea proiectului;
- documentatia tehnica a constructiei efectiv realizate (arhitectura, detalii de executie pentru structura de rezistenta, schemele de instalatii), cu toate modificarile aduse pe parcursul excutiei de catre proiectant, constructor sau beneficiar (investitor) prin dispozitii de santier sau proiecte modificatoare;
- breviarele de calcul pe specialitati;
- indicarea distincta a diferentelor fata de proiectele tehnice si detaliile de executie initiale, cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferente;
- caietele de sarcini privind executia lucrarilor.
Capitolul “B” Documentatia privind executia:
- autorizatia de construire (inclusive planurile-anexa vizate spre neschimbare);
procesul verbal de predare a amplasamentului si reperul de nivelment general ;
- procesele verbale de receptie a terenului de fundare, a fundatiilor, a structurii de rezistenta si a lucrarilor ascunse, procesele verbale de admitere a fazelor determinante ale executiei;
- in situatia cand executia lucrarilor de construire nu a fost urmarita de un diriginte de santier atestat si nu s-au incheiat procesele verbale pentru fazele determinante si lucrarile ascunse, comisia pentru receptia lucrarilor va solicita elaborare unei expertize tehnice care sa ateste calitatea executiei; dupa caz expertiza tehnica va preciza solutiile de remediere care se impun si va cuprinde procesele verbale care sa certifice executare intocmai a acestora;
- certificatele de calitate, condica de betoane, rezultatul incercarilor de rezistenta, ale betoanelor, certificatele de calitate pentru materialele puse in opera, registrul proceselor verbale de lucrari ascunse, notele de constatare, ale autoritatilor de control, registul de dispozitii si note de santier, jurnalul principalelor evenimente (inundatii, seisme, temperature excesive, etc.), caietele de atasament s.a.
- procesele verbale privind montarea instalatiilor de masurare prevazure prin proiectul de urmarire in timp a comportarii constructiei, inclusive citirile initiale de la care incep masuratorile (daca este cazul).
- expertiza tehnica, verificari de teren sau cercetari suplimentare, necesare ca urmare a unor accidente tehnice sau a unor greseli tehnice (daca este cazul);
Capitolul”C” - Documentatia privind receptia lucrarilor executate:
- procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si cel final;
- alte acte incheiate ca urmare a cererilor comisiilor de receptie privind verificari sau cercetari suplimentare,cu indicarea rezultatelor acestora si a modului de rezolvare.
Capitolul”D”- Documentatia privind urmarirea comportarii constructiei in exploatare si interventiile in timp:
- prevederile scrise ale proiectantului privind urmarirea comportarii constructiei, instructiunile de exploatare si intretinere, lista prescriptiilor tehnice de baza care trebuie respectate pe timpul exploatarii constructiei;
- proiectele de modificare a constructiei dupa receptia finala (cand este cazul);
- acte de constatare a eventualelor deficiente aparute dupa receptia finala si masurile de interventie luate;
-p rocese verbale de predare-primire a constructiei la schimbarea proprietarului;


AVIY PRECOORDONARE RETELEarhitectura
Avizare - Obtinerea Certificatului de Urbanism, a avizelor si a Autorizatiei de Construire
Tema de proiectare - defineste proiectul casei printr-un memoriu tehnic in care vor fi specificate suprafetele, functiunile si utilitatile. Tema este intocmita de beneficiar. Prin discutiile cu arhitectul se vor face modificari ce tin de functionalitati, probleme specifice terenului si vecinatati, racordarea la utilitati, etc.
Documentatia necesara obtinerii Certificatului de Urbanism
Certificatul de Urbanism este actul emis de autoritatile administratiei publice locale prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic si tehnic al unui imobil, stabilite prin evidentele existente si documentatiile de urbanism aprobate.
Respectarea prevederilor specificate in Planul de Urbanism General este obligatorie.
Din certificatul de urbanism veti sti ce aveti voie si cum puteti construi.
Certificatul contine referinte despre:
• pozitia viitoarei constructii (aliniamente fata de strada, vecini, etc)
• valoarea maxima pentru Procentul de Ocupare - (POT) - calculat ca raport intre aria construita si aria lotului de teren (uzual, procentul de ocupare a terenului este de pana la 40% pentru zonele de locuit)
• valoarea maxima pentru Coeficientul de Utilizare al Terenului calculata ca raport intre aria construita desfasurata si aria lotului de teren.
• regimul de inaltime a constructiei
• cota de inaltime la cornisa.
Certificatul de Urbanism este emis de Primarie prin Biroul de Urbanism.
Pentru obtinerea Certificatului de Urbanism sunt necesare:
• cerere tip;
• acte doveditoare privind dreptul de proprietate asupra imobilului
(copii) ;
• extrasul de carte funciara (obligatoriu numai in cazul solicitarilor pentru instrainarea terenurilor proprietate private);
• planul de incadrare in zona (localitate) a terenului, scara 1:2000, 1:5000 sau 1:10000;
• planul de situatie , scara 1:500 sau 1:200 in care sa se evidentieze situatia existenta, iar in cazul certificatului de urbanism pentru lucrarile de construire se prezinta si eventualele propuneri.
Planurile de incadrare in zona si de situatie se vor intocmi pe suporturi topografice vizate de Oficiul de cadastru judetean sau al municipiului Bucuresti si se anexeaza in doua exemplare.
Avizele din CertificatuI de Urbanism se cer pentru a obtine Autorizatia de constructie a casei.
Autorizatia de constructie a casei se obtine in baza Legii 50/1991 - Autorizarea lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile ulterioare, aprobate prin ordinul 1943/2001 al Ministrului Lucrarilor Publice, Transportului si Locuintei.
Aceasta autorizatie ete obligatorie pentru inceperea lucrarilor.
Dosarul pentru obtinerea avizelor va contine:
• Certificatul de Urbanism;
• schita de amplasament a terenului la scara 1:500;
• schita de amplasament a terenului la scara 1:2000;
• schita de amplasament cu pozitia casei pe teren;
• cerere.
CertificatuI de urbanism poate preciza ca in vederea obtinerii autorizatiei de constructie aveti nevoie de avizele urmatoarelor societati / regii (unele din ele pot diferi de la o zona la alta):
• Oficiul de cadastru - Studiu pedologic si Certificat de scoatere a terenului din circuitui agricol (dc este in zona agricola)
• exploatare retele de apa, canal - Compania Nationala Apele Romane
• exploatare retele electrice - Electrica
• exploatare retele de gaze naturale;
• salubritate;
• retele telefonice;
• aparararea impotriva incendiilor - Pompieri
• apararea civila - Apararea Locala Antiaeriana
• sanatatea populatiei - Directia de Sanatate Publica - SANEPID
• Admininistatia drumurilor si podurilor
• Politia – daca terenul se afla intr-o zona speciala
• Autoritatea romana de aviatie - dc terenul se afla in proximitatea unui aeroport
• MApN, SRI - dc terenul se afla in proximitatea unui obiectiv militar
• Ministerul culturii si cultelor - dc terenul se afla pe un sit arheologic sau intr- zona de interes arheoloic
• protectia mediului - Ministerul Apelor si Protectiei Mediului
• etc,
Observatie: avizul Ministerului apelor si protectiei mediului se elibereaza ultimul, deoarece pentru obtinerea acestuia sunt necesare toate celelalte avize In functie de ceea ce doriti sa construiti, primaria va poate solicita si intocmirea altor documentatii cum ar fi:
PUD - Plan de Detaliu, care trebuie sa respecte prevederile documentatiilor de urbanism anterioare,
PUZ - Plan de Urbanism Zonal
PUG - Plan de Urbanism General
Pentru a putea sa construiti pe un teren aflat in extravilan trebuie mai intai sa il introduceti in intravilan. Aprobarea introducerii acestuia in intravilan este data de catre Consiliul Local al localitatii.

CONSOLIDARI ARHITECTURA

Avizare - Obtinerea Certificatului de Urbanism, a avizelor si a Autorizatiei de Construire
Tema de proiectare - defineste proiectul casei printr-un memoriu tehnic in care vor fi specificate suprafetele, functiunile si utilitatile. Tema este intocmita de beneficiar. Prin discutiile cu arhitectul se vor face modificari ce tin de functionalitati, probleme specifice terenului si vecinatati, racordarea la utilitati, etc.
Documentatia necesara obtinerii Certificatului de Urbanism
Certificatul de Urbanism este actul emis de autoritatile administratiei publice locale prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic si tehnic al unui imobil, stabilite prin evidentele existente si documentatiile de urbanism aprobate.
Respectarea prevederilor specificate in Planul de Urbanism General este obligatorie.
Din certificatul de urbanism veti sti ce aveti voie si cum puteti construi.
Certificatul contine referinte despre:
• pozitia viitoarei constructii (aliniamente fata de strada, vecini, etc)
• valoarea maxima pentru Procentul de Ocupare - (POT) - calculat ca raport intre aria construita si aria lotului de teren (uzual, procentul de ocupare a terenului este de pana la 40% pentru zonele de locuit)
• valoarea maxima pentru Coeficientul de Utilizare al Terenului calculata ca raport intre aria construita desfasurata si aria lotului de teren.
• regimul de inaltime a constructiei
• cota de inaltime la cornisa.
Certificatul de Urbanism este emis de Primarie prin Biroul de Urbanism.
Pentru obtinerea Certificatului de Urbanism sunt necesare:
• cerere tip;
• acte doveditoare privind dreptul de proprietate asupra imobilului
(copii) ;
• extrasul de carte funciara (obligatoriu numai in cazul solicitarilor pentru instrainarea terenurilor proprietate private);
• planul de incadrare in zona (localitate) a terenului, scara 1:2000, 1:5000 sau 1:10000;
• planul de situatie , scara 1:500 sau 1:200 in care sa se evidentieze situatia existenta, iar in cazul certificatului de urbanism pentru lucrarile de construire se prezinta si eventualele propuneri.
Planurile de incadrare in zona si de situatie se vor intocmi pe suporturi topografice vizate de Oficiul de cadastru judetean sau al municipiului Bucuresti si se anexeaza in doua exemplare.
Avizele din CertificatuI de Urbanism se cer pentru a obtine Autorizatia de constructie a casei.
Autorizatia de constructie a casei se obtine in baza Legii 50/1991 - Autorizarea lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile ulterioare, aprobate prin ordinul 1943/2001 al Ministrului Lucrarilor Publice, Transportului si Locuintei.
Aceasta autorizatie ete obligatorie pentru inceperea lucrarilor.
Dosarul pentru obtinerea avizelor va contine:
• Certificatul de Urbanism;
• schita de amplasament a terenului la scara 1:500;
• schita de amplasament a terenului la scara 1:2000;
• schita de amplasament cu pozitia casei pe teren;
• cerere.
CertificatuI de urbanism poate preciza ca in vederea obtinerii autorizatiei de constructie aveti nevoie de avizele urmatoarelor societati / regii (unele din ele pot diferi de la o zona la alta):
• Oficiul de cadastru - Studiu pedologic si Certificat de scoatere a terenului din circuitui agricol (dc este in zona agricola)
• exploatare retele de apa, canal - Compania Nationala Apele Romane
• exploatare retele electrice - Electrica
• exploatare retele de gaze naturale;
• salubritate;
• retele telefonice;
• aparararea impotriva incendiilor - Pompieri
• apararea civila - Apararea Locala Antiaeriana
• sanatatea populatiei - Directia de Sanatate Publica - SANEPID
• Admininistatia drumurilor si podurilor
• Politia – daca terenul se afla intr-o zona speciala
• Autoritatea romana de aviatie - dc terenul se afla in proximitatea unui aeroport
• MApN, SRI - dc terenul se afla in proximitatea unui obiectiv militar
• Ministerul culturii si cultelor - dc terenul se afla pe un sit arheologic sau intr- zona de interes arheoloic
• protectia mediului - Ministerul Apelor si Protectiei Mediului
• etc,
Observatie: avizul Ministerului apelor si protectiei mediului se elibereaza ultimul, deoarece pentru obtinerea acestuia sunt necesare toate celelalte avize In functie de ceea ce doriti sa construiti, primaria va poate solicita si intocmirea altor documentatii cum ar fi:
PUD - Plan de Detaliu, care trebuie sa respecte prevederile documentatiilor de urbanism anterioare,
PUZ - Plan de Urbanism Zonal
PUG - Plan de Urbanism General
Pentru a putea sa construiti pe un teren aflat in extravilan trebuie mai intai sa il introduceti in intravilan. Aprobarea introducerii acestuia in intravilan este data de catre Consiliul Local al localitatii.

RENOVARI ARHITECTURA

CONSOLIDARI

SUPRAINALTARI

ETAJE

CLADIRI SUBSOL

INVESTITII ARHITECTURA

TEORII ARHITECTURA

ARHITECTURA SI OMUL

ARHITECT INGINER

PROIECT REYISTENTA

PROIECT INSTALATII

PROIECT ARHITECTURA

PROIECT TEHNIC PTH

PROIECT TEHNIC + DDE

DETALII EXECUTIE

SUPANTA

POT

CUT

PROCENT OCUPARE TEREN

SUPRAFATA UTILA

INVELITOARE CASA

CANALIYARE CASA

CERERE AUTORIYATIE

CERERE CERTIFICAT DE URBANISM

ARHITECTONIC

ARII ARHITECTURA

SOCLU GARD

LEGEA 50

MESERIA DE ARHITECT

ARHITECTURA VERNACULARA

SATUL ROMANESC

PERGOLE ARHITECTURA

MOBILARE ARHITECTURA

PARERE AVIYATA

SPECIALISTI ARHITECTI

ARMATURA PUTINA

PROIECT BUN

RELEVEU

RELEVEE

PROIECTAM HALE

HALE INDUSTRIALE

AUTORIYATII HALE

URBANISM

PROIECTE MICI

AMENAJARI MODERNE

ARHITECTI MODERNI

ARHITECTURA VALOROASA

ARHITECT

ARHITECT BUCURESTI

ARHITECT CAPITALA

ARHITECT STEFAN CEL MARE

ARHITECT COMPLET

ARHITECT CARE SE RESPECTA

| home | echipa | locuinţe | industriale | amenajări de interior | sănătate | comerciale | şantiere | sfaturi - păreri şi concluzii | etapele proiectării unei clădiri | urbanism | arhitectură | rezistenţă | instalaţii | General Site Map

 
 

Cu o bogata experienta in furnizarea si realizarea lucrarilor de termoizolatii si hidroizolatii societatea CONDURARU GRUPeste partenerul dumneavoastra de incredere  pentru executia tuturor sistemelor de hidroizolatii profesionale din cadrul constructiilor civile si industriale sau a constructiilor existente ce necesita realizarea lucrarilor de reabilitare a sistemelor de termo si hidroizolatii deteriorate.
Societatea CONDURARU GRUP este punctul de referinta pentru realizarea lucrarilor de hidroizolatii si termoizolatii  la cel mai inalt nivel de calitate prin furnizarea si instalarea celor mai performante materiale.
In acest fel societatea CONDURARU GRUP si-a castigat increderea partenerilor nostri prin realizarea ireprosabila in diverse proiecte de anvergura unde calitatea superioara, personalul calificat si specializat in realizarea lucrarilor de hidroizolatiisi termoizolatii au facut diferenta in luarea unei decizii favorabile.
La randul nostru societatea CONDURARU GRUP a fost rasplatita prin nenumaratele recomandari primite de-a lungul timpului din partea beneficiarilor sau antreprenorilor generali cu care a colaborat, nu in ultimul rand va stau la dispozitie si certificatele de organizare ISO9001 si ISO14001 ce aduc un plus de garantie cerintelor dumneavoastra.
Va multumim pentru vizita dumneavoastra pe pagina oficiala a companiei si speram ca pe viitor sa avem onoarea sa va regasim in pagina de recomandari in calitate de beneficiar multumit de calitatea serviciilor oferite de CONDURARU GRUP in cazul in care ve-ti lua o decizie favorabila in cee ce ne priveste.


• Adezivi pe baza de ciment (C), pe baza de rasini in dispersie (D) si adezivi pe baza de rasini reactive (R) pentru gresie, faianta, mozaic, piatra naturala si piatra recompusa.
• Chituri aquastatice de rosturi pe baza de ciment, chituri epoxidice pentru placari ceramice in industria alimentara, siliconi si etansanti elastomerici pentru rosturi elastice.
• Amorse si grunduri, bariere de umiditate, mortare si lianti pentru sape grosiere de egalizare, sape autonivelante cu uscare rapida, hidroizolatii spatii umede pentru piscine, terase, bazine de apa, hidroizolatii pentru gips carton.
• Cea mai completa gama de adezivi pentru montaj parchet masiv, mocheta, covor de cauciuc, gazon sintetic, pardoseli PVC, linoleum, adezivi de contact.

1. Achizitionarea terenului pentru constructie (oferim consultanta gratuita)
2. Obtinerea certificatului de urbanism in scopul autorizarii construirii, fara de care nu pot incepe lucrarile de proiectare
3. Conceperea pozitionarii pe teren, compartimentarea functionala si crearea designului exterior al imobilului
4. Obtinerea avizelor si realizarea studiilor de specialitate solicitate in certificatul de urbanism
5. Intocmirea Documentatiei Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC) si intocmirea Proiectului tehnic (PTh, pentru executia constructiei)
6. Depunerea documentatiei la Primarie si obtinerea Autorizatiei de construire
7. Contractarea construirii (iti recomandam firma cu care se va putea realiza constructia, conform proiectului)
8. Anuntarea inceperii lucrarilor la Inspectoratul de Stat in Constructii – ISC
9. Construirea imobilului, (asiguram vizite la santier pentru fazele determinante ale constructiei)
10. Receptia lucrarii

Casele pasive sunt acele cladiri cu uz de energie redus. Termenul de casa pasiva isi are originea in faptul ca, datorita constructiei sale speciale, aceasta cladire este putin sensibila din punct de vedere al conformului termic la modificarile parametrilor meteorologici din exterior. Mai exact, indiferent de vremea de afara, temperatura din interior ramane in buna masura neschimbata. Mai jos va prezentam cateva proiecte de case pasive din Germania, tara unde acest concept a fost dezvoltat. In prezent, zeci de mii de astfel de case sunt ridicate peste tot in lume, in special in Europa.
In primul rand, o casa pasiva este o locuinta foarte bine termoizolata. O casa pasiva standard contine o anvelopa exterioara a casei foarte bine izolata termic, ferestre termopan si tâmplarie lemn stratificat termoizolat (sau PVC) si un sistem de ventilatie integrat, care elimina aerul viciat din cladire si îl trece printr-un schimbator de caldura; acesta recupereaza o parte a energiei termice transferând-o catre aerul proaspat ce intra de afara în locuinta, explica specialistii site-ului Mobinstal.ro

Casele pasive sunt definite ca fiind acele case care asigura un climat interior comfortabil si vara si iarna, fara insa a fi nevoie de o sursa conventionala de incalzire. Pentru a fi posibil acest concept, necesarul anual pentru incalzirea cladirii trebuie sa nu depaseasca 15 kWh/(mp*an). Consumul de caldura masurat al uneia din primele case pasive din Germania (in Wiesbaden, 1992) a fost mai mic de 13 kWh/m2/an.
Necesarul minim poate fi asigurat prin incalzirea aerului furnizat de sistemul de ventilatie – un sistem care este necesar in orice caz.
Intr-o casa pasiva, energia radiatiilor solare captata din exterior, energia termica asigurata de surse interne (fiecare om emite aproximativ 80 W energie termica), energia care provine de la corpurile de iluminat si de la aparatele electrocasnice pastreaza temperatura comfortabila in interiorul casei in anotimpul rece.
Pentru a intelege mai bine acest concept, va spunem ca in cazul unei case obisnuite, intretinerea anuala poate ajunge in medie la 450 de euro. In cazul unei case pasive din Germania, aceste cheltuieli nu depasesc 100 de euro anual. Cifrele, spun specialistii, sint valabile pentru casele incalzite cu gaze. Vara se reduc costurile deoarece nu este necesara folosirea aparatului de aer conditionat.
Astfel, consumul de energie in cazul unei case pasive este cu 80% mai mic decit in cazul unui imobil construit din zidarie sau din lemn. Este o casa perfect etansa, cu transfer termic aproape zero, care atinge echilibrul termic dorit si il mentine usor printr-un consum mic de energie. De fapt, acest tip de constructii reprezinta un concept de eliminare a noxelor generate de o constructie, de economie de energie si de reducere substantiala a costurilor de intretinere.

Acestea sunt actele necesare pentru a comanda proiectul si a incepe demersurile pentru Autorizatia de Constructie. Documentatiile de mai jos ne sunt necesare doar in copie. Puteti sa ne transmiteti actele daca veniti direct la sediul nostru pentru a comanda proiectul sau prin e-mail, scanate, ori prin fax.
1. Cadastru : plan de situatie al terenului – planul din cadastru al terenului pe care regasiti stampila inregistrarii la OCPI (Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara, sau mai demult Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie).
2. Certificat de Urbanism. Certificatul de Urbanism este actul care se obtine inaintea fazei de proiectare si este eliberat de catre Primaria localitatii de care apartine terenul. CU informeaza cu privire la principalele caracteristici ale constructiilor ce se pot executa pe un teren (retrageri de la limitele proprietatii, alinieri, inaltime maxima, procent de ocupare a terenului, etc.) si enumera actele ce se vor depune pentru obtinerea Autorizatiei de Construire, inclusiv avizele si acordurile necesare (utilitati, mediu etc.), Proiectul de Autorizare DTAC, pe care il obtineti de la proiectant (vezi continut Proiect Autorizatie)
Pentru emiterea certificatului de urbanism, trebuie sa depuneti la biroul de urbanism din cadrul Primariei un dosar cu:
• -cerere tip
• -planuri cadastrale
• -extras Carte Funciara (unele primarii nu cer asa ceva)
• -copie act proprietate teren
• -chitanta plata taxei de eliberare a CU
In unele cazuri Primaria pretinde contrar prevederilor legale documente suplimentare cum ar fi: memoriu in care sa se specifice scopul solicitarii, plan de situatie cu constructia propusa, etc. In aceasta situatie, va rog sa ne informati si va vom transmite documentatiile cerute.
Cititi mai multe detalii si vedeti model Certificat Urbanism in articolul Certificatul de Urbanism din Articole blog.
3. (Optional) Studiu geotehnic. In cazul in care constructia urmeaza a fi realizata in mediul rural, studiul geotehnic probabil nu va fi cerut prin Certificatul de Urbanism, dar este recomandabil, pentru a adapta fundatiile din proiectul tip la caracteristicile de fundare ale terenului dvs. In cazul in care nu doriti sa realizati un studiu geotehnic (acesta costa aproximativ 150- 250 Euro), fundatiile din proiect vor fi dimensionate pentru un teren mediu de fundare.De ce sa construim o casa cu mansarda
In ultimii ani se observa o intensificare a constructiilor de case cu mansarda. Fie ca este vorba de o casa in oras ori in zonele rurale, casele cu mansarda sunt din ce in ce mai cautate de cei care construiesc o casa noua. Pornind de la aceasta constatare ne propunem in acest articol sa intelegem de ce construiesc romanii case cu mansarda, care sunt avantajele dar si dezavantajele constructiei unui astfel de tip de casa.
O casa cu mansarda are un aspect deosebit. Nu incape indoiala ca si datorita aspectului elegant se construiesc atat de multe case cu mansarda. Mai ales daca exista si un proiect al constructiei atragator, realizat de arhitecti cu viziune.
O casa cu mansarda este mai ieftina decat una cu etaj. Desigur ca si  banii sunt foarte importanti cand ne apucam de construit casa. Iar cand un proiect de casa cu mansarda ne ofera aceleasi facilitati ca si proiectul unei case cu etaj, normal ca alegem sa facem si economie. Pana si impozitele sunt mai mici pentru casele cu mansarda.
Proiectul pentru o casa cu mansarda este mai ieftin decat proiectul pentru o casa cu etaj. Este si acesta un motiv sa alegeti o casa cu  mansarda dar nu trebuie sa incercati doar sa economisiti. Cautati pe site-ul nostru casa care va place si contactati-ne pentru a il cumpara. In cazul in care niciun proiect de casa de pe site nu va place sau vi se pare prea costisitor va recomandam sa ne contactati pentru a gasi o solutie avantajoasa pentru dumnevoastra.
Casa cu mansarda este mai usoara. Pentru unele tipuri de sol este vital ca greutatea constructiei sa nu depaseasca o anumita limita. Datorita faptului ca mansarda este construita din materiale de constructii usoare acest model de casa cu mansarda se potriveste de minune aproape oricarui tip de sol.
Constructia dureaza mai putin. Datorita faptului ca se va zidi doar pana la 1 – 1,5 m peste nivelul parterului dupa care se va face acoperisul, automat va fi munca mai putina. Deci timpul de executie va fi mai mic.
Se poate amenaja la interior in mai mult etape si in perioade ale anului mai reci. Este de ajuns sa ridicati casa la rosu si sa finisati parterul in cazul in care nu dispuneti de un buget suficient pentru finalizare. Apoi, dupa o perioada, puteti amenaja si mansarda.  O puteti amenaja chiar si in perioadele mai reci ale anului cand preturile la amenajari interioare sunt mai mici.
Vorbind de dezavantaje, noi, cei care proiectam de ani buni toate tipurile de case, nu am gasit dezavantaje evidente. Consideram ca fiecare proiect de casa isi are sustinatorii sai iar un proiect de casa cu mansarda se adreseaza unui anume gen de oameni. Daca simtiti ca va place, construiti casa cu mansarda iar daca nu incercati un proiect de locuinta cu parter sau cu etaj.
Asadar motive sunt destule. Nu va mai ramane decat sa cautati pe site-ul nostru un proiect de casa cu mansarda care va place, sa ne contactati si apoi va puteti bucura de noua dumneavoastra casa.
Parcela ideala pentru casa
Orice casa nou construita trebuie sa aiba si o curte pentru a isi arata intreaga splendoare. In caz ca este construita pe un teren ingust, ascunsa intre alte case mai mari, este foarte probabil ca arhitectul care a facut proiectul sa se fi chinuit degeaba in incercarea sa de a imbina compartimentarea interioara cu aspectul fatadei si acoperisului. Asa ca astazi vom afla care este suprafata de teren necesara pentru a construi o casa cu mansarda, etaj sau doar cu parter.
Pentru o locuinta cu parter. Proiectele de case cu parter de pe site-ul nostru variaza intre  83 si 145 mp . La o astfel de intindere o parcela de teren de minim 400 – 600 mp este ideala. Trebuie sa va ganditi si la posibilitatea ca pe langa casa si curtea din fata casei sa mai aveti teren si in spatele casei pentru a planta pomi fructiferi si decorativi.
Pentru o casa cu etaj sau mansarda. Avand in vedere ca suprafata utila dintr-o astfel de locuinta este mai mare dar obtinuta pe o amprenta a casei mai mica, putem construi o casa cu mansarda sau cu etaj pe o suprafata mai mica decat am construi o casa cu parter. Totusi trebuie sa retinem faptul deja specificat mai sus, si anume de a avea posibilitatea de a amenaja o mica livada sau o mica gradina in curte.
Pentru a locuinta tip duplex. In acest caz terenul ar trebui sa fie mai mare, undeva peste 1000 mp deoarece vor fi doua familii, fiecare cu preferinte si obiceiuri diferite. Pentru a nu exista discutii ulterioare casa tip duplex ar trebui sa fie asezata in centrul terenului si sa ofere locatarilor aceeasi suprafata de curte.
Suprafetele propuse in acest articol sunt pur orientative. Ideal ar fi ca terenul pe care va fi amplasata noua casa sa fie cat mai intins. Dar in lipsa de astfel de terenuri va puteti multumi si cu minimele exprimate mai sus. Asa ca nu mai pierdeti vremea si mutati-va in casa noua cat de curand. De proiect ne ocupam noi.
Cat costa un proiect de casa
Cand va intrebati cat costa un proiect de casa noi stim sigur ca sunteti pe ultima suta de metri inainte de a construi casa. Si cum pe acest site avem proiecte pentru toate gusturile si la preturi pentru toate buzunarele, va invitam sa studiati putin proiectele de case propuse de noi si apoi sa ne spuneti daca merita pretul. Va rugam sa cititi cu atentie detaliile proiectului pentru a vedea faptul ca proiectele noastre sunt complete si gata de pus in practica, nemaitrebuind sa mai platiti nimic in plus in legatura cu proiectarea.
De ce spunem sa cititi cu atentie detaliile proiectelor de casa vandute de noi. Datorita cererii tot mai mari de proiecte de case, tot mai multi arhitecti sau firme de proiectare scot la vanzare proiecte de casa ieftine vandute la un pret foarte mic. Ce nu va spun ei este faptul ca platind un pret mic proiectul cumparat nu este complet iar altcineva, pentru a il intregi, va va percepe alti bani in plus. De regula cei care au cumparat proiecte incomplete au platit in final preturi mai mari decat daca ar fi cumparat un proiect de casa complet.
Ce ar trebui sa contina un proiect de casa vandut la un pret normal. DTAC + PT = PROIECT DE CASA COMPLET. In caz in care gasiti vreo oferta de proiect de casa ieftin si acesta nu contine cele scrise mai sus inseamna ca proiectul este incomplet.
Unde gasiti un proiect de casa frumos, modern si complet. La noi pe site, pe langa toate acestea mai gasiti si proiecte de case la preturi avantajoase. Experienta dobandita in proiectare precum si sutele de proiecte de locuinte, vandute in toata tara, ne recomanda pentru a va proiecta casa mult visata.
Cand este bine sa demaram constructia casei
Sa presupunem ca deja ati hotarat ce tip de casa o sa construiti si ati pus ochii pe un proiect de locuinta potrivit nevoilor dumneavoastra. Bugetul este fixat, toate actele si autorizatiile sunt in regula iar constructorul deja ales. Apare intrebarea fireasca despre cand este mai bine sa demarati constructia casei. Care perioada a anului este cea mai propice pentru construit ?
Aici intervin doua aspecte:
• Doriti finalizarea la cheie a casei in acelasi an?
• Doriti sa lasati casa la rosu, cu acoperisul facut, si sa o finalizati anul urmator?
Ramane acum sa alegeti in care dintre cele doua situatii va aflati.
Constructia casei la cheie in acelasi an. In acest caz este bine sa va apucati primavara de lucru. In functie de proiectul casei si de complexitatea acestuia poate dura pana la doua luni ridicarea la rosu a casei cu tot cu acoperis. Mai depinde si de conditiile atmosferice si de muncitorii care construiesc casa. Pentru a merge treaba fara probleme va recomandam sa nu dati niciodata mai multi bani constructorului decat valoreaza manopera la stadiul in care este lucrarea. Astfel va veti feri de fenomenul alergatului dupa mai multe lucrari a constructorului. Aceasta recomandare se adreseaza indiferent de stadiul in care este casa.
Dupa ridicarea casei si constructia acoperisului nu mai depindeti de vreme si puteti lucra la interior. Recomandat ar fi sa nu va apucati sa finisati peretii si pardoseala imediat ci sa mai asteptati 10-20 de zile. Evident ca in acest timp puteti face instalatiile electrica si sanitara.
Fiind vara, temperatura ridicata nu prea permite sa se lucreze la fatada asadar este mai bine daca ati lasa fatada pentru la toamna si v-ati ocupa de alte treburi. Veti avea astfel certitudinea ca fatada nu va crapa.
La interior puteti sa finisati peretii si pardoselile. Daca optati pentru tencuiala cu mortar este recomandat ca dupa ce tencuiti sa mai asteptati cateva saptamani pentru ca apa sa se elimine complet. In caz ca veti finisa casa cu placi din gips carton puteti avansa pana la gletuire si slefuire.
Si uite asa, incet incet, a venit toamna. Fiind o temperatura nici prea ridicata nici prea scazuta puteti lucra fara probleme atat la exterior, cu fatada, cat si la interior cu restul finisajelor. Lucrati in tihna fara a va grabi si dati atentie la detalii deoarece cu finisajele interioare o sa va tot loviti ani buni pe viitor.
Constructia casei la rosu, cu acoperis. Daca doar atat doriti sa avansati cu constructia casei aveti posibilitatea sa alegeti un termen mai lejer cand veti demara constructia. Nu sunteti deloc in criza de timp asa ca ar fi bine sa construiti casa la rosu ori primavara devreme ori spre sfarsitul verii sau chiar toamna. Ati avea si avantajul preturilor mai mici la constructii daca va apucati primavara devreme sau toamna de constructia casei.
Recomandat ar fi, in cazul in care zidurile casei nu sunt din caramida ci din BCA, sa aplicati macar un strat de tencuiala exterioara si sa astupati ferestrele si usile de la intrare, in cazul in care nu aveti bugetul pentru a la monta acum
Pe langa cele doua posibilitati explicate mai sus aveti ocazia ca in prima faza sa construiti casa la gri. Casa construita la gri are acoperisul facut, tamplaria exterioara montata, instalatiile electrice si sanitare facute, sapele turnate si peretii sunt tencuiti. Pentru o viitoare etapa ar mai ramane decat finisarea interiorului si a fatadei.
Acum depinde de dumneavoastra cand doriti sa incepeti constructia casei, pana in ce stadiu o sa o duceti in prima etapa si cand o sa o finalizati. Noi doar ne bucuram ca va doriti o casa si ca va putem furniza proiectul complet (DTAC+PT) la un pret decent.
Avantajele si dezavantajele caselor din lemn.
Avantajele caselor pe structura din lemn prezentate de catre cei care vand si/sau construiesc case din lemn, sunt mai mult sau mai putin adevarate:
Preturi avantajoase.
Este adevarat ca pretul caselor din lemn sunt mai mici decat cele din zidarie, insa raportat la perioada de utilizare a unei case din lemn (cca 50 de ani) comparativ cu una din zidarie 100-200 de ani, o diferenta de 10% raportat la intreaga investitie in general nu se justifica.
Cheltuieli energetice reduse pentru incalzire si racire
Fals, cel putin pentru o locuinta permanenta, datorita inertiei termice mici a unei case de lemn, consumul de energie este mai mare la o casa de lemn comparativ cu una de zidarie cu acelasi coeficient global de izolatie termica.
Rezistenta la cutremure.
Fals, rezistenta unei case la cutremure depinde de modul in care a fost proiectata si construita casa, nu depinde de sistemul constructiv.
Timp de executie foarte redus.
Adevarat, timpul de executie a unei case din lemn este cu circa 2-3 luni mai mic la o decat o casa pe zidarie, insa daca consideram ca o casa se construieste pentru cel putin pentru 50 de ani, cateva luni nu inseamna mare lucru.

Principalele dezavantaje ale caselor  din lemn:
–          Casele din lemn au o inertie termica scazuta.
Pentru condiţiile climatice din ţara noastră, se recomandă utilizarea unor elemente de închidere cu inerţie termică mare şi medie (definită conform normativ C 107/2).
Casele  cu elementele de închidere ce au inerţie termică mică (cum sunt cele din lemn) se recomandă în cazul clădirilor cu ocupare temporară (case de vacanţă, etc.) sau în cazul clădirilor cu ocupare discontinuă.
–          Rezistenta scazuta la incendiu, lemnul este un material inflamabil si si necesita masuri de protectie speciale contra incendiilor .
–          Lemnul este afectat de variatiile de umiditate.
Variatia cantitatii de umiditate higroscopica conduce la fenomenul de contragere si umflare, iar umiditatea peste limita de saturatie de fibra favorizeaza dezvoltarea parazitilor, provocand putrezirea lemnului.
Putrezirea se produce sub efectul unor ciuperci si insecte xylofage ce se dezvolta in conditii de existent a umiditatii peste cea de saturatie si de temperature intre 0 si 50 grade C si duce la descompunerea celulozei in bioxid de carbon si apa.
Masurile de evitare a putrezirii lemnului vizeaza atat distrugerea sporilor de ciuperci prin antiseptizarea lemnului (tratamente chimice) cat si masuri constructive de reducere a umiditatii prin uscarea lemnului sau izolarea acestuia de surse care ar duce la ridicarea ei si asigurarea unei circulatii a aerului care indeparteaza umiditatea.
–          Izolatie fonica mai redusa. Spre comparatie, la o casa cu plansee din beton izolatia fonica este realizata prin masa relativ ridicata a structurii de rezistenta (peste 300kg/mp) precum si prin elementele de pardoseala si tavan.
–          Casele din lemn au o inertie termica scazuta.
Pentru condiţiile climatice din ţara noastră, se recomandă utilizarea unor elemente de închidere cu inerţie termică mare şi medie (definită conform normativ C 107/2).
Casele  cu elementele de închidere ce au inerţie termică mică (cum sunt cele din lemn) se recomandă în cazul clădirilor cu ocupare temporară (case de vacanţă, etc.) sau în cazul clădirilor cu ocupare discontinuă.
Concluzii:
–  Realizarea caselor de lemn se justifica si se recomanda doar pentru locuinte de vacanta sau locuinte folosite ocazional datorita inertiei termice mici.
– Diferenta de pret dintre o casa de lemn si una din zidarie cu plansee din beton este (in majoritatea cazurilor ) sub 10 % din total investitie.
Cum sa avem casa perfecta
A avea o casa perfecta necesita parcurgerea mai multor pasi intr-o anumita ordine. Lasam la o parte pasii legali despre obtinerea actelor pe care i-am explicat in alte articole de pe site si ne referim astazi la latura mai sentimentala legata de constructia casei. Am ales sa vorbim si despre asta deoarece se mai intampla ca unii clienti sa ceara un anumit proiect de casa, sa il implementeze si apoi sa constate ca mai bine ar fi construit o casa cu etaj in locul casei cu mansarda recent finalizate. Adica in ciuda finisajelor interioare si exterioare fara cusur, in ciuda chiar si a proiectului de casa personalizat de catre firma noastra, unora dintre clienti nu le intra la suflet casa nou construita.
Vom incerca pe scurt sa va facem sa alegeti proiectul de casa astfel incat sa fiti 100% multumit de acesta. Si cum totul pleaca de la un proiect va vom spune carui tip de persoane se adreseaza anumite proiecte concepute de firma noastra de proiectare.
Proiectele de casa cu etaj. In general aceste proiecte se pliaza familiilor mai numeroase in care unul dintre copii si-a creat familia proprie dar care nu vrea sa se mute de langa parinti. Casele cu etaj se adreseaza la fel de bine si persoanelor obisnuite cu spatiile mari, de o categorie sociala mai inalta care au nevoie de spatiu pentru a se simti confortabil.
Proiectele de locuinta duplex. Sunt preferate de catre tineri in general. De regula se gasesc doua familii prietene care decid sa locuiasca sub acelasi acoperis. Evident ca locuintele tip duplex ofera toate facilitatile unei case normale, diferenta constand doar in faptul ca exista un perete comun intre cei doi locatari.
Proiectele de case mici doar cu parter. Desi unii ar inclina sa spuna ca aceste case sunt pentru oamenii mai putin potenti financiar tinem sa va anuntam ca majoritatea locuintelor cu parter proiectate de noi, desi sunt mici in comparatie cu alte tipuri de locuinta, au suprafata utila mult mai mare decat un apartament cu doua sau trei camere. De obicei, clientii acestor proiecte sunt ori persoane de varsta a doua, care si-au aranjat copii la casele lor, ori tineri care inca nu au copii sau care au doar unul si in viitor se gandesc sa cumpere sau sa construiasca o casa mai mare.
Casele cu mansarda. Acest tip de proiect este din ce in ce mai cautat de catre cei care doresc sa-si construiasca o casa noua. Aici chiar nu avem o anumita categorie de oameni care sa prefere casele cu mansarda deoarece cei care au cumparat un astfel de proiect sunt de varste variate. Fie ca sunteti un tanar cuplu sau abia v-ati pensionat un proiect de casa cu mansarda ar putea fi cel mai potrivit pentru dumneavoastra.
Asadar noi doar v-am spus despre proiectele de case si oamenii care le cumpara insa nimeni nu se poate opune alegerii pe care o sa o faceti. Contactati-ne chiar astazi pentru a avea proiectul de casa dorit la un pret avantajos.
Constructia casei. Sfaturi
Majoritatea oamenilor au un vis. Visul este oarecum indreptatit si consta in a avea propria locuinta. Daca imprejurarile ar permite orice om ar alege sa construiasca o casa pe pamant in loc sa cumpere un apartament sau o garsoniera la bloc. Pentru cei care inca nu si-au facut o casa pana astazi dar intentioneaza sa o construiasca in viitorul apropiat, prezentam mai jos cateva aspecte generale din care vom intelege in ce consta constructia unei case.
Nu va grabiti. Este intr-adevar putin ciudat sa va indemnam sa nu va grabiti inca de la inceputul articolului dar cam asta este adevarul. Mai bine mai asteptati pana puneti la punct toate aspectele si apoi sa incepeti sa construiti casa. Aspectele cele mai importante tin de partea financiara, de obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor, de gasirea terenului potrivit pentru a construi casa.
Terenul este foarte important. Gasiti un teren aproape de orasul unde lucrati. Asigurati-va ca este intr-o zona civilizata, cu vecini in ambele parti, cu toate utilitatile necesare in apropiere si sa fie destul de intins astfel incat casa construita pe acesta sa aiba un aspect estetic cat mai placut. Informati-va de tipul de sol din zona respectiva si evitati zonele cu pericol de inundatie sa alunecari de teren. Cumparati terenul pe care veti construi casa numai dupa ce ati bifat aceste aspecte deoarece odata cumparat al dumneavoastra  ramane. Nu faceti greseala sa cumparati un teren ieftin la marginea orasului, in camp deschis si cu speranta ca vor mai veni si altii sa-si construiasca casa langa a dumneavoastra.
Cautati un constructor pe sufletul dumnevoastra. Unii constructori sunt poate prea aroganti crezand ca doar dumneavoastra aveti nevoie de ei si nu invers. Realitatea este ca fiecare isi area scopul sau in aceasta relatie. Dvs. doriti sa construiti casa cat mai bine, respectand proiectu arhitectului in detaliu, si la un pret avantajos iar constructorul vrea sa va ia banii  in schimbul a cat mai putine ore de munca. Ideal ar fi sa existe o relatie de amicitie intre dumneavoastra si constructor.
Controlati toate etapele constructiei. Chiar daca aveti incredere maxima in constructor sau poate aveti impresia ca sunteti amici este bine sa controlati fiecare etapa  si sa va dati acordul. Daca considerati ca nu stiti despre ce este vorba la lucrare cel mai potrivit ar fi sa va informati. Va prinde bine si gasiti informatii relativ usor pe internet pe zecile de bloguri si siteuri pe acest subiect.
Alegeti un proiect de casa potrivit nevoilor. Ganditi-va cati membri aveti in familie acum, cati vor mai veni si apoi cumparati un proiect de casa. Ideal ar fi sa includeti pe langa camera fiecarui membru al familiei si o camera de oaspeti deoarece niciodata nu se stie cine va viziteaza.
Totodata va recomandam sa faceti casa dupa proiecte moderne in concordanta cu standardele din zilele de astazi. Lucrati cu arhitecti cu viziune si cu experienta in domeniu. Noi suntem o echipa de arhitecti cu aceste calitati. Proiectele noastre sunt foarte apreciate de catre clientii nostri iar preturile sunt avantajoase.
Asadar este bine sa retineti aceste aspecte pentru ca va vor fi utile. Totdeauna este bine sa stiti raspunsul la intrebarea pe care o adresati constructorului. Deci, alegeti un proiect de casa frumos si demarati constructia acesteia.
1. Certificatul de Urbanism
–          Primul pas care trebuie făcut în momentul în care v-aţi hotărât sa construiţi o casa, este obținerea Certificatului de Urbanism.
“Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administratiei publice judetene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic și tehnic al imobilelor si conditiile necesare în vederea realizării unor investitii, tranzactii imobiliare ori a altor operatiuni imobiliare, potrivit legii …
Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de executare a lucrărilor de construire …”
In unele situatii eliberarea Autorizatie de Construire este conditionata de aprobarea unei documentatii de Urbanism, PUD sau PUZ.
Nu este recomandat sa se realizeze un proiect de casa fara  obtinerea in prealabil a unui Certificat de Urbanism pentru construire sau fara a cunoaste in detaliu regulile urbanistice din zona.  Exista riscul ca acel proiect sa nu se incadreze in regulile urbanistice.

2. Proiect
Proiectul pentru casa se realizeaza in functie de dorintele beneficiarului si de regulile urbanistice impuse prin Certificatul de Urbanism, POT – (procent ocupare teren), CUT – (coeficient utilizare teren), retrageri ale constructiei fata de limitele proprietatii, regim de inaltime, functiuni.
Pe langa Certificatul de Urbanism, pentru realizarea proiectului este necesar un Studiu Geotehnic al terenului si o ridicare topografica cu cote de nivel (sau cel putin cadastrul pe teren, in situatia in care terenul  este relativ plan).
In situatia in care se construieste pe limita de proprietate sau se solicita realizarea unui gard intre proprietati, de regula, prin Certificatul de Urbanism se solicita si acordul notarial al vecinului.
Daca se fac interventii la constructii existente sau se construieste langa o casa existenta este necesara si o expertiza tehnica realizata de un expert autorizat.
3. Avize
Prin Certificatul de Urbanism, pe langa regulile urbanistice impuse se cer si un anumit numar de avize.
Principalele avize care pot fi solicitate prin Certificatul de  Urbanism:   Electrica, Distrigaz, Aviz/Contract prestări servicii salubrizare, Brigada de Pompieri, Centrul de Medicină Preventivă,  Inspectoratul de Apărare Civilă, Agentia pentru Protectia Mediului,  Directia Regionala in Constructii (Inspectia de Stat in Constructii – ISC), Număr factorial  (daca e cazul) etc.
Numarul avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism difera in functie de localitate si in functie de ceea ce doriti sa construiti.
4. Autorizatia de Construire
„Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor.”
Dosarul pentru eliberarea Autorizatiei de Construire cuprinde:
–          Cerere tip.
–          Dovada titlului de proprietate asupra imobilului (copie legalizata), extras de carte funciara.
–          Proiect – D.T.A.C.  (documentatia tehnica pentru autorizarea lucrarilor de construire) in 2 exemplare originale, luat in evidenta OAR, verificat tehnic si insusit de expert (unde e cazul).
–          Avizele (solicitate prin Certificatul de Urbanism).
–          Taxe:  taxa AC – 0,5% din valoarea investitie si taxa timbru de arhitectura – 0,05%.
(Valoarea investitiei se declara de investitor, dar de regula primariile impun o valoare minima iar valoarea investitiei trebuie sa fie egala sau mai mare fata de valoarea minima ceruta de primarie).
Autorizatia de Construire este valabila (de regula) 12 luni, interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate.
Inceperea lucrarilor se anunta prin trimiterea unui formular tipizat catre primarie (autoritatea administratiei publice emitente a autorizatiei si catre  Directia Regionala in Constructii (Inspectia de Stat in Constructii – ISC).
Pe parcursul executarii lucrarilor se plateste o taxa catre Inspectia de Stat in Constructii – ISC in valoare de 0,8% din valoarea investitiei.  (0,1%+0,7%)
In cazul in care nu anuntati inceperea lucrarilor riscati sa platiti amenda, iar lucrarile se considera ca au inceput a 2-a zi de la emiterea Autorizatiei de Construire.
De asemenea, in Autorizatia de Construire este trecuta si durata maxima de executie a lucrarilor (12 sau 24 de luni).
Autorizatia de Construire poate fi prelungita o singura data prin anuntarea cu minim 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii (inclusiv a termenului de executie a lucrarilor).  Taxa pentru prelungirea Autorizatiei de Construire este de 30% din valoarea taxei platita initial la eliberare AC.
Va recomandam sa cititi cu atentie precizarile trecute in Autorizatiei de Construire.
In domeniul arhitectural, oferirea unor proiecte care sa capteze atentia potentialilor clienti datorita structurii si a laturii estetice este cea mai mare provocare. Suntem o echipa de arhitecti cu o experienta solida in realizarea proiectelor de case insa intotdeauna ne gandim la solutii viabile in ceea ce priveste revolutionarea unui domeniu de activitate care necesita intotdeauna realizari dintre cele mai elegante. O categorie aparte de care va puteti bucura urmarind site-ul nostru este cea dedicata caselor cu mansarda, fiecare proiect ce va este prezentat fiind dominat de un grad sporit de unicitate.
Suntem la curent cu toate noutatile din domeniul arhitectural, tinem cont de toate tendintele actuale si va propunem proiecte case cu mansarda prin care sa va puteti construi locuinta la care ati visat dintotdeauna. Alaturi de proiectele pe care vi le prezentam in randurile ce urmeaza, aveti oricand posibilitatea de a propune idei care sa conduca la o realizare cu totul si cu totul inedita, experienta si profesionalismul fiind atuurile noastre in vederea obtinerii unui proiect arhitectural unic, adaptat special preferintelor si necesitatilor voastre.
Exemple de proiecte case cu mansarda:

Avantajul fundamental al unei case cu mansarda este desfasurarea efectiva a constructiei, suprafata la sol fiind dublata in vederea obtinerii unei suprafete utile cu adevarat impresionante. Asa se intampla si cu acest proiect conceput de arhitectii nostri, cei 99 de metri patrati, atat cat masoara suprafata construita la sol, conducand la o suprafata totala desfasurata de aproximativ 203 metri patrati.
Pentru a urmari mult mai bine acest proiect, am elaborat numai putin de doua planse care inglobeaza cele doua planuri, atat cel al parterului cat si cel al mansardei. La parter va puteti bucura atat de un garaj cat si de o terasa, cele doua structuri nefiind incluse in calculul realizat asupra suprafetei de care o sa dispuneti la interior. Mai mult de atat, alaturi de intrarea principala, aveti posibilitatea de a patrunde in locuinta din zona terasei, numai putin de alte doua intrari fiind amenajate.
Planul parterului este relativ simplu si se axeaza pe un hol principal, acesta oferindu-va acces catre birou, camera de zi, bucatarie si baie. Pentru a ajunge in zona mansardei, aveti la indemana o scara ce poate fi accesata din camera de zi, zona superioara fiind dominata de cele trei dormitoare impunatoare. Nu au fost amenajate bai proprii pentru cele trei dormitoare, insa dimensiunile lor sunt cu adevarat generoase, cei aproximativ 16 metri patrati putand fi amenajati cu usurinta fara ca sentimentul de aglomerare sa intervina. In plus, unul dintre dormitoare dispune de un mic balcon, in timp ce restul suprafetei este compusa dintr-o zona libera, o baie de aproximativ 8 metri patrati, o debara si o terasa cu acces comun.

Proportiile se pastreaza, in mare masura, si in cadrul acestui proiect, suprafata construita la sol fiind similara cu cea a planului prezentat anterior: 121 mp. Diferenta pare a se face in randul suprafetei totale desfasurate, acest proiect de casa cu mansarda oferindu-va un total de aproximativ 233 de metri patrati compartimentati cu maxima precizie. Putem spune ca ideea impresioneaza prin prisma designului pe care am reusit sa il implementam, una dintre laterale fiind dominata de o forma mai putin obisnuita pentru o locuinta dar care reuseste sa capteze mult mai multa lumina naturala.
Odata ajunsi in interiorul locuintei, suntem intampinati de o camera de zi in suprafata de 25 mp si de bucataria cu sufragerie in suprafata de 30 mp. La parter mai regasim o camera de 10,5 mp, o sauna de 13 mp, baie.
Pentru a ajunge in zona mansardei, este necesar sa urcati treptele interioare, compartimentarea propriu-zisa fiind una dominata de acelasi spirit minimalist. Mansarda este generoasa si va ofera acces catre numai putin de patru dormitoare. Doua dintre ele dispun de suprafete de aproximativ 14 mp si impart o terasa, in timp ce alte doua  dormitoare se bucura de  suprafete mai generoase de 16,7 mp si 19,3 mp. Tot in planul mansardei se regaseste si doua bai, cu suprafete de 4,7 mp si 9,6 mp fiind suficienta pentru o amenajare care sa implice o cada de dimensiuni generoase.
Proiecte case mici

Incercam sa ne axam pe realizarea unor proiecte cat mai complexe, menite sa va ofere o constructie de-a dreptul impresionanta. Desi tendinta noastra, a proiectantilor si a constructorilor, este de a realiza cladiri impunatoare, nu putem neglija nici spiritul practic, o buna parte a atentiei arhitectilor nostri indreptandu-se catre asa-zisele case mici. O casa de mici dimensiuni nu va fi niciodata eclipsata de o constructie mai mare daca arhitectul care a elaborat proiectul pune pret pe detalii, rezultatele muncii noastre fiind apreciate la scara larga.
Va propunem o categorie aparte de proiecte de arhitectura, asa-zisele „proiecte pentru case mici”, fiecare idee de ansamblu fiind transpusa intr-o constructie extrem de cocheta, minimalista am indrazni sa spunem. Avem o lista de proiecte pregatite pentru a putea fi puse in aplicare de catre echipa de constructori, insa la fel de bine ne putem adapta in functie de necesitatile voastre si realizam proiecte case mici la comanda.
Cele mai apreciate proiecte pentru case mici realizate de arhitectii nostri
Este unul dintre primele proiecte concepute in totalitate de catre arhitectii nostri, planul parterului etaland o compartimentare menita sa va ofere un numar ridicat de incaperi. Daca suprafata construita se ridica la aproximativ 145 de metri patrati, suprafata utila scade pana la valoarea de 116 metri patrati datorita celor trei spatii dedicate gararii autoturismelor. Conform cifrelor, acest proiect face parte din segmentul caselor de mici dimensiuni insa este indeajuns de elaborat pentru a va oferi tot confortul de care aveti nevoie. Accesul in locuinta se face prin doua zone diferite, una secundara, care va permite patrunderea in camera tehnica, si o intrare principala care este precedata de o terasa cu o suprafata de 14.5 metri patrati. Interiorul a fost gandit pentru a va oferi suficient spatiu de relaxare cat si o intimitate sporita, holul principal oferindu-va acces catre cele doua dormitoare, o baie comuna, camera de zi si o bucatarie completata de o camara cocheta.
Spre deosebire de proiectul prezentat anterior, aceasta casa dispune de niste dimensiuni chiar mai mici insa suprafata utila este oarecum similara. Din ecuatie lipsesc cele trei zone amenajate special pentru gararea autoturismelor, terasa principala capatand o noua dimensiune. Am inclus planul in randul proiectelor de case mici datorita celor 83 de metri patrati, atat cat masoara suprafata utila pe care v-o punem la dispozitie.
Proiectul este extrem de apreciat datorita designului minimalist pe care locuinta il capata in zona exterioara, cat mai ales datorita simplitatii prin care s-a reusit compartimentarea spatiului. Exista numai putin de doua cai de acces, una prezenta in zona frontala a locuintei, catalogata drept intrarea principala, cat si o intrare in zona spate, terasa de aproximativ 19 metri patrati fiind intinsa pe toata latura casei.
Analizand planul din zona frontala, acolo unde regasim intrarea principala, veti fi intampinati de un hol cu o suprafata de 11 metri patrati care va ofera acces in cele mai importante incaperi ale locuintei. In imediata apropiere a intrarii, de-o parte si de cealalta, se regasesc cele doua dormitoare cu suprafete de 12 metri patrati fiecare. Nu departe de aceste dormitoare, planul ne poarta catre camera de zi, cei 22 de metri patrati fiind completati de o bucatarie open space cu o suprafata de 9 metri patrati.
Aceste doua proiecte fac parte din portofoliul nostru si le puteti analiza in detaliu accesand paginile de prezentare aferente. In vederea obtinerii mai multor detalii despre segmentul dedicat caselor mici, va rugam sa consultati paginile proiectelor din oferta noastra sau sa ne contactati, unul dintre specialistii nostri va poate oferi toate informatiile de care aveti nevoie in vederea elaborarii unui proiect arhitectural personalizat.
Ca sa ajungi sa iti traiesti visul de a avea propria ta casa mult dorita pe pamant, dupa ce ti-ai cumparat terenul trebuie sa treci si prin importanta etapa de colaborare cu proiectantii si arhictectii, cei care dau viata pe hartie visului tau. Pentru multe persoane, aceasta experienta nu este tocmai usoara sau placuta, mai ales cand nu stiu cum sa puna problema si sa explice ce vor sau cand se trezesc cu o propunere de la arhitecti cu care nu sunt confortabili dar pe care nu stiu cum sa o refuze.
Iata sfaturi pretioase pe care este vital sa le stii INAINTE sa pornesti la drum, ca sa obtii varianta cea mai buna a casei tale, tips & tricks desprinse din experienta de ani de zile si de zeci de proiecte ale specialistilor care au scris ghidul “Cum sa ai casa visata cu minime costuri si calitate maxima” :

1. Cand alegi proiectantul, cauta printre prieteni și rude, prin reviste de specialitate, arhitecți de care au fost mulțumiți. Gasește cat mai multi. Aduna referințe despre munca lor și despre ei ca persoane.

PUBLICITATEDupa ce te hotaraști la 2-3 arhitecti, roaga-i sa iți prezinte lucrarile lor executate și adresele acestora.

3. Mergi la locațiile respective, vizioneaza-le macar din afara și in cazul in care se poate, vorbește cu locatarii si ia relatii despre casa și despre arhitect. Acest lucru te poate scuti de multe complicatii ulterioare!

4. Dupa ce te-ai hotarat cu cine vrei sa-ti proiectezi casa, da acest brief in scris arhitectului și discuta-l cu el in amanunt. Arhitectul nu are cum sa ghiceasca ceea ce iti doresti, iar tu vei avea motive sa refuzi munca lui in cazul in care dupa ce l-ai informat detaliat asupra dorințelor, vine cu ceva care nu respecta specificatiile date.
Citeste continuarea pe pagina urmatoare: 1 2 3 4
Cuvinte cheie: ghid casa, sfaturi casa


Read more: http://sfatulparintilor.ro/familie-parinti/job-bani-cariera/vrei-casa-ta-pe-pamant-fara-probleme-si-costuri-inutile-13-sfaturi-foarte-practice-ca-sa-obtii-cel-mai-bun-proiect-de-la-arhitect/#ixzz3b2M5rxIE

7 greseli Feng Shui care distrug energia casei tale
Daca energia din casa ta este sanatoasa si are un circuit de curgere si re-improspatare, va crea o balanta si o armonie. Vom putea astfel simti efecte sanatoase si pozitive. Daca energia este ne-sanatoasa, si curge gresit in jurul nostru - sau este statica sau oprita de anume bariere, va crea haos in jurul nostru si in noi insine. Acest lucru poate duce la boli, ghinion sau tristete. Iata 7 greseli Feng Shui care distrug energia casei tale

De ce avem nevoie de Feng Shui
Feng Shui este arta prin care putem crea o energie pozitiva in jurul nostru, incepand cu cea din jurul corpului nostru si mai departe in multe aspecte ale vietii nostre. Feng Shui influenteaza sanatatea trupului nostru, succesul relatiilor noastre si mai departe, succesul carieriei si afacerilor pe care le desfasuram. Creend aceasta energie pozitiva, ne putem singuri influenta viata. Asta pentru ca viata noastra este de fapt o relexie a energiei din jurul nostru.
Energia casei in care locuim este esentiala pentru Feng Shui-ul casei
Cel mai important aspect al casei in care lucuim este modul in care energia (chi) ne inconjoara si se misca in interiorul ei - pentru ca aceasta energie vitala este acea care afecteaza creierul, trupul si viata din el dar si tot ce traieaste in jurul nostru.
Daca energia este sanatoasa si are un circuit de curgere si re-improspatare, va crea o balanta si o armonie. Vom putea astfel simti efecte sanatoase si pozitive. Daca energia este ne-sanatoasa, si curge gresit in jurul nostru - sau este statica sau oprita de anume bariere, va crea haos in jurul nostru si in noi insine. Acest lucru poate duce la boli, ghinion sau tristete.
7 greseli Feng Shui care distrug energia casei tale


1. Patul in care dormi plasat in colt sau lipit de perete pe o latura
Daca pui patul in coltul camerei, sau lipit de pat, vei bloca circulatia energiei atunci cand dormi. Somnul este esential pentru pastrarea sanatatii pentru ca prin somn ne re-incarcam corpul cu energie. A dormi intr-o parte a patului care nu are iesire ... este o mare greseala, pentru ca vei fi vulnarabila. De asemeni, pentru energia relatiei tale de cuplu, asezarea patului lipit de perete - este dezastruasa asa ca ai mare grija cum plasezi patul in camera - de preferat pune-l in mijlocul camerei.

exemplu de dormitor Feng-Shui
2. Holuri sau antreuri intunecate

Intrarea casei tale nu trebuie sa fie intunecata sau ascunsa. O intrare intunecoasa sau ingusta poate fi catastrofica pentru energia care poate influenta norocul casei tale. Energia pozitiva va avita acea intrare.

3. Televizor in dormitor

Televizotul in dormitor este modul perfect de a ucide relatia ta de cuplu. Daca nu dorestiacest lucru, scoate de urgenta TVul din dormitor.  Televizorul produce unde care distrug energia pozitiva (chi) - la nivel electric dar si la nivel psihologic. . TV in the bedroom is a no-no.  

4. Robinete sau tevi care necesita reparatie.

Atunci cand ai robinete sau tevi care curg prin casa, se produce o scurgere de energie care se va reflecta in situatia ta financiara, cu alte cuvinte, vei pierde bani.  

5. Animale impaiate pe holuri sau in spatiul principal de locuire al casei.

Aceste genuri de curiozitati poarta un ele energia negativa sau energia mortii. De ce vrei sa strici balanta energiei in casa ta? Daca vrei sa tii cat mai departe moartea, atunci nu e expune pe peretii holurilor sau sufrageriei, pe unde circula constant energia casei tale.

6. Oglinzi care se reflecta reciproc.

Doua oglizi care se reflecta reciproc vor crea un uragan vortex de energie foarte agresiva ce vor determina moartea energiei pozitive din casa ta si vor distruge vibratiile pozitive.

7. Plante moarte sau ne-ingrijite in casa sau la intrare.

Cu siguranta nu vrei sa transmiti mesajul ca intrand in casa ta, energia va muri. Plantele casei tale sunt mesaje de energie pozitiva in casa ta, ai gria de ele si ele vor atrage si mai multa energie pozitiva.

Mediul in care traim exercita asupra noastra o influenta extrem de puternica, atat la nivel fizic, cat si emotional si mental. Iar aici nu vorbim doar despre casa in care locuim, ci despre oricare loc in care petrecem o parte insemnata a vietii noastre, cum ar fi de exemplu firma sau institutia la care lucram. Insa pe primul loc ramane spatiul in care locuim, caminul nostru, locul din care plecam si unde ne intoarcem in fiecare zi, locul care reflecta personalitatea si identitatea noastra.

Inainte de a merge mai departe, vreau sa fac o observatie importanta: am citit foarte multe articole care descriu personalitatea, temperamentul, gusturile locuitorilor unei case, in functie de numarul acelei case. Este o mare confuzie, care nu face nici un serviciu numerologiei. Este adevarat ca numarul locuintei ne influenteaza intr-o masura destul de mare, insa el nu face parte din personalitatea noastra. Daca ar fi asa, ar insemna ca personalitatea noastra sa se schimbe radical de cate ori ne mutam intr-o casa noua! Este adevarat ca numarul locuintei determina dezvoltarea, sau dimpotriva, inhibarea anumitor trasaturi de caracter sau evolutia unui anumit tip de destin, iar aceasta se intampla in functie de relatia care exista intre numerele noastre de baza si cel al casei in care locuim. Asa cum veti putea citi mai jos, vorbim de influenta in termeni de compatibilitate sau incompatibilitate.
Numarul casei poate fi comparat cu un spirit – un spirit ce poseda o personalitate proprie, imprimand locului trasaturi specifice. Influenta sa incepe sa se faca simtita chiar din momentul in care locuintei i se atribuie o adresa, in acelasi mod in care numele isi face simtit efectul o data trecut pe certificatul de nastere al unui individ. Numarul casei determina in mare masura natura evenimentelor care au loc in viata noastra, atat in camin, cat si in afara acestuia. Trebuie spus insa ca numerele nu sunt nici pozitive, nici negative; ele sunt energii, iar influenta lor trebuie judecata mai degraba din punct de vedere al compatibilitatii, decat al valorii numerice. O buna compatibilitate intre numerele noastre de baza si cele al casei in care locuim contribuie la un schimb pozitiv de energii, asigurandu-ne sanatatea fizica si emotionala si contribuind la succesul si fericirea noastra.
Numerele etajului, blocului sau ale strazii au o influenta mai putin insemnata din punct de vedere numerologic si care se extinde asupra unui numar mai mare de persoane. Cu toate acestea, daca ai curiozitatea sa urmaresti toate adresele la care ai locuit, s-ar putea sa descoperi faptul ca anumite numere din tema ta se repeta de fiecare data; iar altele evoca anumite trairi sau evenimente legate de locurile respective.
Asadar, daca esti pe punctul de a cumpara o casa sau un apartament, poti incepe prin a te intreba… cu ce gen de “persoana” ti-ar placea mai mult sa locuiesti?
Numerele pare, guvernate de principiul feminin, pasiv, atrag personalitati de acelasi tip (dar nu neaparat de sex feminin!). Datorita atmosferei linistite si primitoare, aceste locuinte sunt mai potrivite pentru odihna si relaxare, decat pentru actiune.
Numerele impare, guvernate de principiul masculin, atrag in schimb personalitatile active, ambitioase. Locuintele cu numar impar sunt recomandate celor care fie petrec foarte putin timp acasa, fie muncesc la domiciliu.
Este foarte important sa alegi casa in concordanta cu telurile tale si cu ceea ce doresti sa obtii de la viata. Deci, o alta intrebare pe care ar trebui sa ti-o pui inainte de a achizitiona o noua locuinta este, care sunt scopurile tale legate de mutarea in aceasta locuinta? Vrei o cariera? Ai de gand sa te casatoresti? Vrei sa faci copii? De exemplu, daca vizezi un post de conducere, ar trebui sa iei in considerare o adresa unde numarul 1 joaca un rol important. Pentru o familie, poti sa te gandesti la numarul 6; si asa mai departe.
E drept ca nu intotdeauna esti in situatia de a alege; poate faci parte dintre aceia care au deja o locuinta, fie proprietate, fie in chirie, unde stau singuri sau impreuna cu familia. Nu este o problema, atat timp cat numarul casei este in armonie cu numerele tale personale. Daca insa esti constrans de imprejurari sa traiesti intr-o casa al carui numar este incompatibil cu dorintele si cu scopurile tale, este posibil ca aceasta situatie sa fie de natura karmica. In acest caz, numarul casei ofera indicatii despre o lectie neasimilata in trecut. Foarte probabil nu vei putea pleca de acolo pana cand nu vei fi inteles aceasta lectie; sau, daca vei pleca, vei ajunge intr-o casa aflata sub influenta aceluiasi numar si te vei confrunta cu aceleasi obstacole si dificultati, care tin de aceeasi lectie neinvatata.
Influenta karmica este evidenta in cea mai mare masura atunci cand numarul casei este identic, fie cu unul dintre Numerele Karmice (sau lectiile karmice), fie cu o Cale a Vietii incompatibila cu restul temei. O situatie mai delicata este aceea in care numarul casei reprezinta el insusi unul dintre Numerele de Proba: 13, 14, 16 sau 19.
Asa cum am mai spus, nu exista numere pozitive sau negative. Aceste numere au intr-adevar o forta mult mai mare decat celelalte, atat in aspectele lor pozitive cat si in cele negative. Ele pot atrage dificultati si lectii dureroase. Daca insa esti in cautarea unui nou inceput, daca vrei sa faci o schimbare radicala in viata ta, pornind de la interior, o casa cu un Numar Karmic te poate ajuta sa te indrepti in directia potrivita pentru a evolua din punct de vedere spiritual.
In continuare vom oferii detalii despre influenta specifica fiecarui numar, fara a trata aspectele de compatibilitate. Aceste aspecte tin de o analiza complexa, care trebuie adaptata in functie de fiecare caz in parte si nu poate fi abordata aici.
Pentru a afla in ce mod te influenteaza energia locuintei tale, poti cauta numarul corespunzator direct in lista de pe pagina urmatoare. Daca numarul este format din mai multe cifre, trebuie sa aduni cifrele intre ele pana cand se reduce la o singura cifra, ca in exemplul urmator:
Numarul casei este 236; 2 + 3 + 6 = 11; 1 + 1 = 2.
Numarul final care a rezultat din calculul nostru este numarul 2.
Acesta este numarul care indica directia de baza a evenimentelor care vor avea loc.
Daca numarul locuintei este format din mai multe cifre, lucrurile se complica. Fiecare cifra in parte aduce informatii suplimentare fata de numarul redus. Astfel, prima cifra ne vorbeste despre influenta in planul fizic si al sanatatii; a doua cifra, despre planul emotional; iar a treia cifra, despre activitatea intelectuala. Cu cat mai multe cifre se gasesc in numarul casei, cu atat este mai evident ca avem nevoie de ajustari complexe in modul nostru de a actiona, de a simti si a gandi.
O interpretare alternativa este urmatoarea: prima cifra ne vorbeste despre inceputul vietii in locuinta; a doua cifra, despre natura celor mai importante evenimente care se vor petrece aici; a treia cifra, despre ceea ce trebuie sa realizam in planul evolutiei noastre spirituale – scopul final pe care il avem de atins inainte de a ne muta intr-o noua casa.

Numarul casei 1
Aspecte pozitive:
Aceasta este o locuinta potrivita pentru tine daca esti o persoana puternica, independenta, creativa si ambitioasa. Motivatia si increderea in sine sunt favorizate de aceasta vibratie. Energia lui 1 te va sustine si iti va oferi ocazia de a prelua conducerea in firma la care lucrezi sau in comunitate, daca doresti acest lucru. Este un loc in care te vei simti bine daca iti place sa traiesti singur. Numarul 1 impune un ritm alert, o continua activitate, si de aceea aceasta locuinta nu este potrivita pentru o persoana care isi doreste o viata mai domoala sau cu o fire mai slaba. Este intotdeauna un loc bun pentru noi inceputuri, pentru idei si proiecte inovative, de pionierat. In cazul in care locuiesc mai multe persoane in aceeasi casa, cel mai probabil isi vor vedea separat fiecare de interesele si hobby-urile lor.
Aspecte negative:
Vibratia lui 1, daca nu este tinuta sub control, favorizeaza de asemenea agresivitatea si aroganta. Chiar daca iti place sa traiesti singur, cu siguranta nu iti doresti o viata fara prieteni.
Numarul 1 este guvernat de elementul Foc, ceea ce inseamna ca trebuie sa acordam foarte mare atentie la foc si la tot ceea ce il poate provoca, precum si la aparatura electrica. Aici exista un risc mai mare decat in alte locuri sa se declanseze un incendiu.
Profesii si ocupatii favorizate de vibratia lui 1:
Aceasta locuinta este favorabila oamenilor cu idei avansate, care tind sa devina conducatori si care cauta sa deschida drumuri noi in domeniul lor: cadre militare, politisti, chirurgi, dentisti, judecatori, patroni, inspectori, neurologi, psihiatri, scriitori, cercetatori, invatatori.

Numarul casei 2
Aspecte pozitive:
Aceasta locuinta emana iubire, bucurie, pace. Este un loc foarte bun pentru tinerii casatoriti. Daca iti iubesti partenerul, este cel mai potrivit loc in care sa va incepeti viata impreuna. Intr-o asemenea casa se simt cel mai bine oamenii linistiti, cooperanti, care isi doresc sa se bucure de compania familiei si a prietenilor. Este un camin minunat pentru a iubi si a impartasi totul; nu este insa favorabil oamenilor singuri. Impreuna cu partenerul te poti bucura de atmosfera de pace si de calm; dar daca esti o persoana careia ii plac petrecerile zgomotoase, sau ai o viata agitata si complexa, nu te vei simti confortabil aici.
Aspecte negative:
Vibratia lui 2 simbolizeaza asocierea si parteneriatul, insa trebuie sa ai grija ca relatia cu partenerul tau sa nu devina una de dependenta. Cauta intotdeauna sa mentii un echilibru.
Atentie la robinete, si nu uita sa le inchizi cand nu mai ai nevoie de apa, deoarece locuintele cu acest numar au tendinta sa se inunde foarte des. Am locuit timp de aproape 20 de ani intr-un apartament cu numarul 20, asa ca stiu despre ce vorbesc  .
Profesii si ocupatii favorizate de vibratia lui 2:
Aceasta locuinta este favorabila persoanelor cu inclinatii artistice, cu simtul frumosului, al echilibrului si al armoniei: creatori de moda, sculptori, decoratori, arhitecti, desenatori, pictori. Ea este de asemenea benefica si tuturor ocupatiilor care implica cooperarea si parteneriatul, precum si cercetarea: diplomati, politicieni, cercetari in domeniul medicinei, dar si in domeniul stiintelor oculte, caci cifra doi are o conotatie puternic spirituala.

Numarul casei 3
Aspecte pozitive:
Daca iti plac petrecerile si distractia, atunci aceasta e casa ideala pentru tine. Este o locuinta care incurajeaza gandirea pozitiva. Oamenii vin cu placere in vizita, se vorbeste mult, se rade, se glumeste. Aici poate inflori brusc o idila ce va disparea la fel de repede daca nu este sustinuta de sinceritate. Nu este o locuinta potrivita pentru cei care cauta linistea, si nici pentru persoanele care pun pret pe ordine, organizare si rutina.
Aspecte negative:
Dintre toate numerele, 3 este cel mai deschis catre influentele exterioare. Aceasta casa este ca un burete care absoarbe tot. Fiecare om care intra vreodata aici isi va lasa amprenta, in bine sau in rau, ceea ce inseamna ca trebuie sa fii foarte atent pe cine inviti in casa ta. Majoritatea certurilor si tensiunilor pornesc din cauza unor persoane din afara casei. Aceasta locuinta este una dintre cele mai susceptibile de a fi pradata de hoti. Numarul 3 fiind guvernat de Aer, exista oricand pericolul declansarii unui incendiu, insa cele mai mari daune vor fi provocate de fum. Vibratia lui 3 incurajeaza cheltuielile extravagante, imprastierea si dezordinea, deci este bine sa fii atent la aceste lucruri, sa cauti sa eviti excesele si sa iti asumi responsabilitatea vietii tale.
Profesii si ocupatii favorizate de vibratia lui 1:
Aceasta locuinta este favorabila scriitorilor si persoanelor cu talent artistic, umoristilor, artistilor de comedie, actorilor.

Numarul casei 4
Aspecte pozitive:
Daca consideri ca a venit timpul sa iti intemeiezi o familie, sa faci copii, sa pui bazele unei noi vieti, sa te imbogatesti, sa iti indeplinesti visurile, aceasta este casa cea mai potrivita pentru tine. Vibratia lui 4 se impaca cel mai bine cu oamenii seriosi, cinstiti, stabili si gospodari. Daca esti o persoana care isi doreste sa se realizeze in plan material prin munca cinstita, disciplina si efort, in aceasta locuinta ai cele mai mari sansa sa iti afli dragostea, succesul si fericirea. Locuinta cu numarul 4 incurajeaza securitatea financiara si bunastarea, dar nu si luxul; este nevoie de cumpatare si uneori de o economisire a resurselor in scopul securitatii financiare.
Aspecte negative:
Numarul 4 se afla sub influenta elementului Pamant. Aceasta nu este o casa buna pentru oamenii superficiali si risipitori, nici pentru cei lenesi sau care cauta sa se ridice prin mijloace necinstite. Spiritul casei este destul de categoric in aceasta privinta, si orice abatere de la o viata onesta poate avea consecinte extrem de neplacute.
Profesii si ocupatii favorizate de vibratia lui 4:
Vibratia lui 4 este favorabila persoanelor muncitoare, ordonate si rationale, atrase de profesii ce presupun fie munca manuala, fie rezolvare de probleme: contabili, programatori, fermieri, mineri, geologi, gradinari.

Numarul casei 5
Aspecte pozitive:
Daca iti plac variatia, aventura, agitatia si calatoriile, aici e locul cel mai potrivit pentru tine. Vibratia lui 5 aduce in permanenta schimbari si experiente noi. Din multe puncte de vedere, aceasta locuinta poseda o energie asemanatoare cu cea a numarului 3: telefonul suna intr-una, iar usa sta rareori inchisa. Oamenii vin tot timpul in vizita, de multe ori fara sa anunte dinainte. Este un loc propice aventurilor sentimentale si erotismului. Aceasta casa necesita un consum mare de energie, deci trebuie sa ai grija ca din cand in cand sa-ti mai reincarci bateriile.
Aspecte negative:
Numarul decibelilor depaseste adesea limita de bun-simt admisa. Daca esti un om linistit si ordonat, care isi doreste o viata simpla si previzibila, ar fi bine sa te gandesti la o mutare, eventual intr-o locuinta al carei numar sa fie 2 sau 4. Numarul 5 se afla sub influenta energiei Focului, deci atentie la incendii. In aceste case oamenii au adesea tendinta sa adoarma cu tigara aprinsa.
Profesii si ocupatii favorizate de vibratia lui 5:
Vibratia lui 5 este favorabila oamenilor cu un spirit indraznet, nelinistit si aventurier: navigatori, geografi, exploratori, sportivi, aviatori, vanatori, piloti de incercare, reporteri, ziaristi, dansatori.

Numarul casei 6
Aspecte pozitive:
Aflata sub semnul armoniei si al familiei, aceasta locuinta este ideala pentru tine daca esti in cautarea unui camin intim si confortabil. Este locul perfect pentru a trai impreuna cu copiii si cu rudele apropiate. Daca iubesti copiii, animalele si florile, daca esti o persoana care isi asuma responsabilitatile, gata sa sara in ajutorul celorlalti, aceasta casa te va primi cu bratele deschise. Vei astepta cu nerabdare sa iti petreci seara, dupa serviciu, si week-end-ul impreuna cu cei dragi.
Aspecte negative:
Vibratia lui 6 se afla sub semnul Apei. Lipsa armoniei in aceasta casa poate declansa diverse defectiuni la tevile de apa, iar pe termen lung chiar inundatii. Energia lui 6 te poate impinge sa doresti mai mult decat iti sta in putere sa realizezi, de aceea este bine sa iti evaluezi cu realism planurile inainte de a le pune in practica. Poti avea probleme cu unii musafiri, care se simt atat de bine incat uita sa mai plece. Nu este un loc bun pentru oamenii care refuza munca, responsabilitatile si obligatiile, si nici pentru cei indulgenti sau egoisti.
Profesii si ocupatii favorizate de vibratia lui 6:
Vibratia lui 6 este favorabila oamenilor a caror activitate este legata de arta si frumos: pictori, decoratori, graficieni, designeri; dar si de educatie: pedagogi, educatori, invatatori, profesori.

Numarul casei 7
Aspecte pozitive:
Daca iti doresti sa ai timp pentru tine, ca sa studiezi, sa meditezi, sau pur si simplu sa iti petreci timpul singur, departe de agitatia lumii, alege o locuinta cu numarul 7. Aceasta casa imprima un spirit de independenta. Aici te vei simti bine impreuna cu partenerul tau daca si el impartaseste aceeasi nevoie de spatiu si intimitate ca si tine. Nu vei avea foarte multi vizitatori, in afara de cazul in care ii inviti tu insuti. O casa cu numarul 7 are o dubla valenta: pe de o parte se impaca foarte bine cu oamenii care simt nevoia sa se retraga din lume, in cautarea inspiratiei divine; pe de alta, cu cei care sunt in cautarea bogatiei materiale, dar nu si a celei spirituale. Acest lucru se explica foarte bine prin caracterul de trecere al vibratiei lui 7; in fond numarul 7 este ca o punte intre lumea materiala si cea spirituala, este primul numar din scara numerologica ce ne vorbeste despre cautarea interioara. De aceea, daca locuiesti intr-o casa cu aceasta vibratie, este bine sa faci o alegere clara in ceea ce priveste calea pe care vrei sa o urmezi. Energia lui 7 te va sustine, indiferent ca vei alege sa fii activ in domeniul material sau in cel spiritual; dar trebuie sa fii foarte sigur de care parte a vibratiei te situezi. Tot energia lui 7 favorizeaza orice inceput.
Aspecte negative:
Numarul 7 incurajeaza tendinta de a evada din realitate cu ajutorul alcoolului sau drogurilor. Deoarece oamenii care traiesc aici duc adesea vieti separate, in casele cu acest numar divorturile sunt mai frecvente. Se mai spune ca energia acestor locuri atrage spiritele celor morti. Nu se precizeaza nimic despre natura lor; data fiind insa atmosfera linistita a acestor locuri, inclin sa cred ca e vorba despre fantome discrete si cu bun simt… Logic ar fi ca fantomele mai bagarete sa fie atrase de o casa cu numarul 6, iar cele puse pe petreceri, de numerele 3 si 5!  
Profesii si ocupatii favorizate de vibratia lui 7:
Vibratia lui 7 este favorabila oamenilor studiosi si contemplativi, aflati in cautarea perfectiunii interioare: psihologi, psihanalisti, profesori, astrologi, numerologi, vindecatori, preoti, fotografi, arheologi, cercetatori in domeniul stiintelor oculte.

Numarul casei 8
Aspecte pozitive:
Daca esti o persoana sigura pe sine, indrazneata, luptatoare, hotarata sa reuseasca in viata, ai nevoie de o locuinta cu o vibratie la fel de puternica. Daca iti place sa lucrezi la domiciliu, aceasta este casa ideala pentru tine. Majoritatea vizitatorilor care intra aici sunt persoane cu care ai relatii de afaceri. 8 este un numar care favorizeaza dobanbirea puterii, banilor si succesului, cu conditia sa acorzi suficienta atentie organizarii si sa te concentrezi asupra telului urmarit.
Aspecte negative:
Numarul 8 ne vorbeste despre puterea si dreptatea suprema care se revarsa asupra omului, si despre rasplata care ii revine pentru faptele sale, in bine sau in rau. Aceasta casa dispune de o vibratie atat de puternica, incat iti este foarte sa te sustragi. Orice implicare in afaceri necinstite va avea consecinte foarte neplacute. De asemenea locuitorii acestei case trebuie sa isi constientizeze impulsurile spre violenta si sa invete sa le controleze. Daca locuiesti intr-o casa nu numarul 8 este bine sa iti aduci aminte din cand in cand sa iti iei si cate o vacanta. Nu confunda odihna cu lenea…
Profesii si ocupatii favorizate de vibratia lui 8:
Vibratia lui 8 este favorabila oamenilor puternici, competitivi, care stiu ce vor de la viata; atat celor aflati in posturi de conducere ale unor firme, precum si oamenilor de afaceri, in orice domeniu.

Numarul casei 9
Aspecte pozitive:
Daca esti o persoana generoasa, optimista si echilibrata, orientata pozitiv, te vei simti foarte bine intr-o locuinta cu numarul 9. Aici te vei simti efectiv invaluit intr-o aura de iubire universala. Sentimentele sunt mai intense si mai profunde; pasiunea, dragostea si idila pot ajunge aici pe culmi. Arta si creatia sunt favorizate de aceasta vibratie. Cheia fericirii intr-un astfel de camin este reprezentata de bucuria de a darui din toata inima. Casa cu numarul 9 are o puternica legatura cu trecutul; vei primi vizite sau telefoane de la oameni de care nu ai mai auzit de multa vreme.
Aspecte negative:
Daca insa faci parte dintre acei oameni pesimisti si plangareti, cu o mentalitate de victima… ar fi bine sa iti cauti alta locuinta. Numarul 9 are darul a amplifica la maxim energiile emotionale, atat in bine cat si in rau. Tristetea si dezamagirile pot fi devastatoare. Este o vibratie care nu iarta oamenii slabi, critici sau intoleranti.
Profesii si ocupatii favorizate de vibratia lui 9:
Vibratia lui 9 este favorabila oamenilor care cauta, prin ceea ce sunt si prin ceea ce fac, sa daruiasca ceva omenirii intregi: artisti, actori, jurnalisti, psihologi, terapeuti.
Contributia lemnului la aceasta casa este covarsitoare atat la nivel constructiv, cat si estetic.
La fel de important este si aportul soarelui, care este invitat inauntru prin ferestre largi.
Fundatia casei este realizata din beton armat, iar peretii demisolului, din boltari.
Parterul si etajul sunt construite din lemn, cu placi OSB la exterior si gips-carton la interior. Învelitoarea este din tigla metalica, termoizolata cu vata minerala.
Povestea casei a inceput in 1999, cand proprietarii au cumparat terenul situat in apropierea padurii Faget.
Citeste si: Arhitectura si natura, in armonie
Cei ai casei isi amintesc ca au fost cuceriti imediat de privelistea superba, asa ca proiectul s-a structurat de la sine cu ajutorul ideilor lor si al iscusintei constructorului.
Cu toate acestea, locuinta a fost ridicata pe indelete, fara graba, iar la trei ani de cand a fost pusa piatra de temelie a fost predata beneficiarilor la cheie.
Aceasta locuinta este realizata din lemn de molid cu izolatie termica de vata minerala, ceea ce le permite proprietarilor sa faca o economie de 25% la factura de utilitati.
Dupa ridicare, casa a stat sase luni nelocuita pentru ca lemnul sa aiba timp sa se usuce si sa se aseze.
O data la cinci ani, casa trebuie tratata impotriva insectelor, a factorilor de mediu si a focului, cu o ingrijire corespunzatoare fiind garantata circa 100 de ani.
„Secretul longevitatii acestor case este sa fie realizate in stil traditional, insa cu un confort interior adaptat zilelor noastre”, a povestit constructorul.
Cat mai costa un mester pentru casa ta pe timp de criza
Desi pe timp de criza amenajarea casei, o noua zugraveala sau rezolvarea unei probleme tehnice stau la sfarsitul listei de prioritati, uneori esti nevoit sa apelezi la bugetul de urgenta pentru a face cateva modificari.
Fie ca este vorba numai de a schimba instalatia electrica, de a repara chiuveta din baie sau a da o mana de var pe pereti, daca esti nepriceput te vezi nevoit sa apelezi la serviciile specialistilor.

Iar un astfel de mester nu este intotdeaua cel mai ieftin, cu atat mai mult cu cat problemele casei tale au fost dintotdeauna o provocare.

Astfel, daca vei apela la un zugrav trebuie sa intelegi ca timpul costa bani. Cu cat mai repede iti termina de zugravit o camera cu atat te va costa mai mult. Pentru o suma intre 1.000-1.500 de lei, o camera este gata in 2-3 zile.

Daca vrei sa faci ceva schimbari in baie vei plati instalatorului peste 200 de lei ca sa monteze un calorifer, 100 de lei pentru o chiuveta si 500 de lei pentru o cada.

Ceva mai scump este electricianul. Pentru schimbarea unui tablou electric scoti din buzunar pana la 700 de lei numai pentru manopera, la care se adauga costul materialelor.

Daca ai probleme cu cablul tv si nu ai rabdare sa vina sa-ti rezolve problema compania care furnieaza acest serviciu, un specialist de acest gen, care iti va rezolva problema in 10 minute, te va costa 30 de lei.

Lacatusul de urgenta este si el foarte scump. Pentru a se deplasa rapid la locuinta ta ca sa-ti deblozheze o usa tariful este de cel putin 200 de lei. Treaba se rezolva insa in maxim 1-2 ore.

Pentru a fi sigur insa ca vei plati un tarif adecvat, iar preturile nu vor fi "umflate", cel mai bine este sa suni la o firma particulara care sa iti trimita profesionisti, unde preturile sunt standard.
MESTERUL CASEI TALE - Rezolva operativ problemele dvs
Persoana fizica prestez o gama larga de servicii in constructii,instalatii sanitare, electrice, incalzire, termoizolatii,case la rosu,case la cheie, pavele,borduri,zugraveli,parchet, tavan. Puteti apela cu incredere la serviciile pe care eu si echipa mea le oferim.
Toate cererile vor fi tratate cu aceeasi seriozitate, in baza principiului calitatii si a pretului adecvat fiecarui buget in parte. Echipa mea se va adapta intotdeauna la cerintele dumneavoastra.
Daca aveti de construit o casa,de renovat apartamentul sau de reamenajat terasa sau gradina,nu ezitati sa ne contactati. Avem peste 15 ani vechime in acest domeniu.MONTAREA VATEI DE STICLA IN SPATIUL DINTRE CAPRIORIUzual pentru sarpante se folosesc capriori cu dimensiuni cuprinse intre 10x10, ... , 15x15, in functie de deschiderea acoperisului, inclinatia versantilor (panta) dar si de tipul de invelitoare ales.

Grosimea materialului termoizolant:
• Este recomandat ca acesta sa fie exact cat inaltimea capriorilor sau mai mare cu cel mult un centimetru.

• In cazul in care nu gasiti produsul termoizolant la grosimea dorita, montajul se poate face si in doua straturi, nu neaparat egale.

• Nu presati materialul pentru a ajunge « la cota », mai ales in cazul in care nu exista astereala, pentru ca exista pericolul sa obturati spatiul de ventilare (daca exista). Presarea va fi cu siguranta inegala si pot exista schimbari in densitatea materialului, daca intr-o parte se aglomereaza in alta parte va fi mai putin dens.

MONTAREA VATEI DE STICLA LA FATA CAPRIORILORNu evitati montarea acestui strat chiar daca ati ajuns la grosimea nominala (din proiect) a stratului termoizolant. Acesta permite reducerea influentei eventualelor punti termice din dreptul capriorilor.

• Fie ca se utilizeaza sipci de lemn de 5x5 sau profile de gips-carton, distanta intre acestea trebuie sa fie de maxim 58 cm. Producatorii de vata de sticla au si produse care vin direct modulate la 60 de cm (2 module intr-o rola) sau puteti taia o rola mare in doua pe lungime. In ultimul caz, pentru a va fi mai usor, taiati rola inainte de a o scoate din ambalaj.

• In cazul in care la interior se monteaza gips-carton, puteti inlocui sipcile de lemn cu profilele metalice pentru montajul acestuia. Obtineti avantajul ca acestea pot ajunge pana la 10 cm latime asta insemnand o izolare mai buna a acoperisului.
MONTAREA FOLIEI BARIERA IMPOTRIVA VAPORILORAvand in vedere ca este vorba de o «structura usoara», montarea foliei bariera impotriva vaporilor este obligatorie pentru a nu permite acumularea de vapori in vata de sticla. Aceasta se monteaza numai spre fata calda a termoizolatiei.
In cazul in care utilizati vata de sticla caserata cu folie de aluminiu:
• Urmariti integritatea acesteia cand deschideti rola
• Foliile de aluminiu se lipesc intre ele, la imbinari, cu banda adeziva din acelasi material, pentru a crea un strat etans.
• Lipirea se face fie pe sipca de lemn, fie pe profilul de gips-carton.
In cazul in care vata de sticla nu are caseraj din folie de aluminu se poate folosi o folie de polietilena (PE) intr-un singur strat:
• Pentru a putea fixa folia pe sipci sau pe profile, se recomanda utilizarea unei benzi de etansare dublu adeziva. Aceasta se monteaza inainte de pozarea foliei.
• Pozitionarea acesteia se va face din maxim doua in doua sipci sau profile, pe toata lungimea.
Nu trebuie sa intelegeti gresit, echipamentul de protectie in constructii nu este optional, este obligatoriu. Pentru montarea vatei de sticla nu sunt necesare masuri sau echipamente suplimentare, altele decat cele utilizate in mod obisnuit.
Este recomandat ca montajul sa se faca in echipe de doi oameni.
Ca echipament se recomanda:
• Manusi de bumbac
• Ochelari de protectie
• Bluza cu maneca lunga
• Masca de protectie

Pentru un montaj usor se recomanda:
• Cutter sau un cutit bine ascutit
• Rigla de lemn de minim 1,20 m
• Pioneze si sfoara


Este bine sa stiti ca se poate folosi atat vata de sticla sub forma de role (saltele) dar si sub forma de placi.

Pentru a evita pierderile de material este recomandat ca intre capriori sa utilizati vata de sticla sub forma de role iar la fata capriorilor spre interior puteti folosi ambele variante.

In mod uzual, pe eticheta fiecarui produs este trecuta si valoarea coeficientului lambda (conductivitatea termica). Cu cat acesta este mai mic, cu atat produsul respectiv este mai bun din punct de vedere al termoizolarii. Valoarea maxima admisa pentru lambda este 0.045 (cu cat este ales un material cu lambda mai mic cu atat este mai bine).

In cazul in care, dupa desfacerea rolei, produsul nu ajunge la grosimea nominala inscrisa pe ambalaj, evitati sa-l utilizati.

Dupa cum vedeti montajul vatei de sticla intr-o structura de acoperis chiar nu reprezinta o problema, acesta se poate face si de catre persoane nespecializate (in sistem do it yourself) cu respectarea unor reguli minime de protectia muncii si cu citirea cu atentie a instructiunilor de montaj ale produselor utilizate.
Urmarind cele descrise mai sus veti evita pierderi mari de material si veti putea obtine un pod sau o mansarda termoizolata eficient.

Dupa ce am ales tipul de acoperitoare, tabla sau tigla si a fost montat acoperisul casei, ne putem gandi la izolatia etajului/mansardei.
Pasii pentru izolarea si finisarea tavanelor unei mansarde:
– montarea polistirenului expandat. Indincat este sa aiba o grosime cat mai mare, pentru o termoizolatie eficienta. Eu am montat polistiren de grosime 10.
– montarea vatei minerale. Si aceasta este de diferite grosimi. Cu cat vata minerala este mai groasa, cu atat mai buna va fi termoizolatia. Eu am montat vata de 10.

Poduri si mansarde
Mansarda și podul casei sunt zonele cu cel mai mare potențial de îmbunătățire a eficienței energetice:învelișul acoperișului are rezistență termică scăzută, materialul din structura sa (tigle ceramice, tablă, sindrilă bituminoasă) având proprietăți termice relativ slabe și fiind mult mai subțire decât peretele exterior al unei case. Până la 30% din pierderile de caldură se realizează astfel prin mansardă, plafon sau prin acoperiș.


Investiția în izolarea podului și/sau mansardei este una profitabilă (termenul de recuparere a investiției este în general mai mic de 5 ani, ca urmare a facturilor reduse de energie termică și/sau electricitate), cu un impact imediat asupra confortului termic: izolarea asigură un plus de căldură în timpul iernii, și o locuință mai răcoroasă în zilele de vară.


Sistemele de termoizolare a podului sau a mansardei diferă unele de altele nu doar prin preț și proprietăți termice, ci și prin formă, metodă și ușurință în instalare, proces de fabricație, aspect sau rezistentă la foc. Acest fapt face ca alegerea celui mai potrivit sistem termoizolator să fie deosebit de dificilă.

Mai jos găsiti un top al soluțiilor după criteriile principale care vă va ajuta să alegeți sistemul termoizolator potrivit vouă:


~  Soluția cea mai eficientă energetic: vata bazaltică este momentan materialul cu cea mai ridicată rezistență termică; totuși, cu proprietăți termice asemănătoare sunt și vata minerală de sticlă sau polistirenul expandat.


~  Cea mai ieftină soluție: dacă includem în costul total atât materialele auxiliare necesare la montaj, cât și costul montajului de catre un specialist (în plus față de prețul materialului termoizolator) polistirenul expandat este de obicei soluția cea mai ieftină


~  Soluția cel mai ușor de instalat: Pentru toate tipurile de izolații, Eficasa vă recomandă să apelați la un specialist pentru un montaj de calitate; totuși, vata minerală bazaltică sau de sticlă, dar și polistirenul expandat sunt relativ usor de montat, fără a avea nevoie de cunoștințe avansate în tehnica de construcții sau eficiență energetică.


~  Soluția ecologică: Celuloza sau lâna naturală sunt cele mai ecologice materiale termoizolatoare, atât din perspectiva procesului de producție cât și a impactului asupra mediului la sfarșitul perioadei de viață.


~  Rezistența la foc: Vata minerală (de sticlă sau bazaltică) are cea mai bună rezistență la foc, fiind clasată la categoria A1, față de polistiren de exemplu, care este clasat C1.

1. IZOLAREA PODULUI (Mansardă nelocuită):

În cazul în care podul casei este nelocuit și nu se dorește încălzirea acelui spațiu, se recomandă izolarea tavanului dintre ultimul etaj și pod. De cele mai multe ori tavanele sunt alcătuite din grinzi între care există spații goale, care pot fi umplute cu materialul izolant.

Pașii de care trebuie ținut cont în izolarea acestei suprafețe sunt:
a. Pregătirea suprafeței - se curăță spațiul dintre grinzi cu un aspirator.
b. Aplicarea unei membrane contra vaporilor, care sa împiedice pătrundere umidității în sistemul de termoizolație. Această membrană trebuie etanșată cu o bandă dublu adezivă cauciucată.
c. Montarea materialului izolant - în primul rând se umple spațiul dintre grinzi cu materialul izolant, dar se recomandă să se izoleze și grinzile (prin acoperirea lor cu material termoizolant) pentru a evita formarea de punți termice.


2. IZOLAREA ACOPERIȘULUI (Mansardă locuită) :

Mansardele locuite au nevoie de izolare termică care se montează fie deasupra căpriorilor (de exemplu, intre acoperisul de tigla si capriori), fie între și sub aceștia (asemanator procesului pentru izolarea tavanelor cu grinzi) . De cele mai multe ori, montarea se face între căpriori, adăugându-se  un strat termoizolant si sub căpriori pentru a evita punțile termice.

Pașii principali de instalare a unui sistem termoizolant între și sub căpriori, sunt:
a. Verificarea existentenței foliei hidroizolatoare de sub acoperiș. Aceasta nu lasă pătrunderea apei din mediul extern. Dacă nu există această membrană, va trebui montată una, deasupra căpriorilor.
b. Tăierea materialului termoizolant pentru fixarea lui în spațiul dintre căpriori. În cazul vatei minerale (de sticlă și bazaltică), materialul se lasă mai lung cu 2-3 cm, pentru a asigura umplerea perfectă între căpriori.
c. Pentru stratul termoizolant de sub căpriori (pentru a evita formarea punților termice) se instalează grinzișoare perpendiculare pe căpriori, între care se va monta material termoizolant întocmai ca la pașii a-b
d. Montarea membranei contra vaporilor - aceasta trebuie să acopere în întregime suprafața izolată. Îmbinările membranei trebuie lipite etanș cu o bandă dublu adezivă cauciucată. Îmbinarea etanș a barierei contra vaporilor cu pereții casei se face cu ajutorul unei șipci și a benzilor adezive.

3. IZOLAREA CU MATERIALE SPECIALE (Spumă poliuretanică, fulgi de celuloză):

Aceste materiale izolatoare pot fi instalate doar cu ajutorul specialiștilor care utilizează o pompă specială cu furtun, prin care suflă materialul izolator.

Fulgii de celuloză și spuma poliuretanică fac parte din această categorie de materiale speciale. Suprafețele de izolat vor fi în prealabil curățate de praf, apoi după depunerea stratului termoizolant se lasă un timp (câteva zeci de minute) pentru uscare. În final se poate trece la finisarea încăperii.

Un arhitect la sfat despre proiectarea si construirea unei case
Intr-o frumoasa dimineata de toamna, cititorii revistei PLANUL CASEI MELE au venit sa se intalneasca cu echipa redactiei si cu invitatul nostru special, arh. Gabriel Georgescu, vechi colaborator.
La o ceasca de cafea fierbinte, in fata unor prajituri delicioase, puse la dispozitie de gazda noastra, Readers Cafe, dialogul s-a aratat constructiv, cu multe solutii practice.
Printre subiectele propuse de cititorii si abordate la seminarul DE CE TII CONT LA PROIECTAREA SI CONSTRUIREA UNEI CASE, de sambata, 15 octombrie, s-au numarat:
• Dificultatea obtinerii avizelor pentru obtinerea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire, cu ce incepi
• Tipuri de proiecte, variante de structuri - de lemn, de metal si in cadre de beton armat, avantaje si dezavantaje, unde sunt potrivite
• Grosimea fundatiei si tipuri speciale de fundatie, precum cea din bolovani fata in fata cu cea din beton armat
• Cum hidroizolezi o casa amplasata pe un teren in panta si cu infiltratii de apa la subsol
• Acoperis din tabla sau din tigla?
• Tendinte in constructia de locuinte si noile reglementari ale Codului Civil, privind limitele proprietatii si regimul de construire.
„Imi doresc o casa si primul pas care m-am gandit ca trebuie sa il fac a fost sa ma informez. Weekendul trecut am mai facut un pas in acest sens. Am fost la seminarul PLANUL CASEI MELE, unde am intalnit oameni dispusi sa stea la discutii si foarte deschisi. M-au ajutat, aratandu-mi pasii pe care trebuie sa ii fac pentru a avea o casa frumoasa si utila. A fost o intalnire care a venit si a completat informatiile citite in revista si vreau sa recomand si altora sa participate la aceste evenimente", ne-a spus Daniel Lastofka, manager Cord Blood Center Romania, prezent la seminarul nostru.
Va multumim ca ati fost alaturi de noi, iar daca nu ati ajuns, nu disperati, vom mai organiza astfel de seminarii si intalniri cu specialisti. Va promit, in calitate de redactor sef al acestei publicatii :-)

Vrei casa ta pe pământ fără costuri inutile? Sfaturi practice ca să obţii cel mai bun proiect de la arhitect
Ca sa ajungi sa iti traiesti visul de a avea propria ta casa mult dorita pe pamant, dupa ce ti-ai cumparat terenul trebuie sa treci si prin importanta etapa de colaborare cu proiectantii si arhictectii, cei care dau viata pe hartie visului tau. Pentru multe persoane, aceasta experienta nu este tocmai usoara sau placuta, mai ales cand nu stiu cum sa puna problema si sa explice ce vor sau cand se trezesc cu o propunere de la arhitecti cu care nu sunt confortabili dar pe care nu stiu cum sa o refuze.
Iata sfaturi pretioase pe care este vital sa le stii inainte sa pornesti la drum, ca sa obtii varianta cea mai buna a casei tale, tips & tricks desprinse din experienta de ani de zile si de zeci de proiecte ale specialistilor care au scris ghidul “Cum sa ai casa visata cu minime costuri si calitate maxima” :
Cand alegi proiectantul, cauta printre prieteni și rude, prin reviste de specialitate, arhitecți de care au fost mulțumiți. Gasește cat mai multi. Aduna referințe despre munca lor și despre ei ca persoane.
Dupa ce te hotaraști la 2-3 arhitecti, roaga-i sa iți prezinte lucrarile lor executate și adresele acestora.

Mergi la locațiile respective, vizioneaza-le macar din afara și in cazul in care se poate, vorbește cu locatarii si ia relatii despre casa și despre arhitect. Acest lucru te poate scuti de multe complicatii ulterioare!


Dupa ce te-ai hotarat cu cine vrei sa-ti proiectezi casa, da acest brief in scris arhitectului și discuta-l cu el in amanunt. Arhitectul nu are cum sa ghiceasca ceea ce iti doresti, iar tu vei avea motive sa refuzi munca lui in cazul in care dupa ce l-ai informat detaliat asupra dorințelor, vine cu ceva care nu respecta specificatiile date.

Arhitectul poate gandi totul in termeni prea artistici. Ajuta-l sa revina “cu picioarele pe pamant” din cand in cand, fara a-i distruge creativitatea. Daca il lași sa viseze prea mult o sa ai o casa frumoasa pe hartie, dar scumpa si greu de construit.

Obtinerea Autorizatiei de Construire

Conform Legii 50/1991 Republicata, art. 2, alin. (1)“Autorizatia de construire/desfiintare este actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor”.Autorizatia de construire este actul de autoritate al administratiei publice locale in baza caruia se pot executa lucrari de constructii si pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea obiectivelor investitii.

Autorizatia de Construire se elibereaza pentru:

1.Orice constructie noua;
2. Constructii provizorii pe santier;
3. Lucrari cu caracter provizoriu;
4.Reconstruire, modificare, extindere, reparare, restaurare a cladirilor de orice fel.

Autorizatia de Construire nu este necesara pentrulucrari de reparatii care nu modifica forma exterioara a constructiei, materialele din care este executata sa pastreze golurile de tamplarie, nu se altereaza structura de rezistentza sau aspectul arhitectural al constructiei.
Daca, insa, lucrarile mentionate mai sus se executa la constructii monumente istorice, emiterea autorizatiilor de construire este obligatorie.
Documente necesare pentru completarea dosarului ce se depune in vederea emiterii AC:
- cerere pentru emiterea Autorizatie de Construire, inclusiv anexa, completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform Proiectului de Autorizare de Construire (PAC);
- P.A.C., inclusiv referatele de verificare si cel de expertiza tehnica, dupa caz, semnate si stampilate in original (doua exemplare);
- actul doveditor al titularului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executiea lucrarilor de constructie;
- certificatul de urbanism;
- fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii Acordului Unic (act cu valoare de avizconform, care insumeaza avize si acorduri favorabile, exprimate prin fise tehnice, pentru unitati urbane), precum si documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului;
- declaratia pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii juridice asupra imobilului;
- documentele de plata pentru emiterea Autorizatie de Construire, pentru avizele si acordurile necesare.
In acelasi timp cu Autorizatia de Construire se poate solicita si Proiectul pentru Organizarea Executiei Lucrarilor (P.O.E.).
P.A.C. este proiectul tehnic pentru Autorizatie de Construire si se elaboreaza de catre colective tehnice de specialitate, se insuseste si se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai in domeniul arhitecturii si constructiilor, astfel:
-arhitect cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru partea de arhitectura (membru OAR, cu drept de semnatura);
-inginer cu diploma recunoscuta de statul roman pentru partea de inginerie.
Verificarea proiectelor se face de catre verificatori atestati.
Termenul de eliberarea a Autorizatie de Construire este de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete.
Daca documentatia este incompleta, ea se returneaza solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii, cu mentionarea in scris a deficientelor si a elementelor necesare completarii acesteia.

Odata cu Autorizatia de Construire veti primi, in doua exemplare, un document de “Instiintare privind data inceperii lucrarilor” - acest document trebuie inaintat Inspectoratului de Stat in Constructii, la inceperea santierului.

Refuzul unei Autorizatii de Construire trebuie motivat de emitent in termen de 20 de zile de la primirea cererii, in lipsa acestei notificari, autorizatia se considera emisa la expirarea termenului de 30 zile.


Taxe:
• Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism se calculeaza in functie de suprafata pentru care se solicita.
In mediul rural se percepe 50 % din taxa pentru mediul urban.
Taxa pentru obtinerea Autorizatie de Construire se calculeaza ca fiind, in general, 1% din valoarea investitiei, iar pentru locuinte de 0,5%.
Exceptate de la plata taxei de obtinere a autorizatiei de constructie


1. Lacasurile de cult si anexele acestora,
2. Lucrarile de dezvoltare, modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului,
3. Persoane persecutate din motive etnice de catre regimurile instaurate intre 06.09.1940 si 06.03.1945,
4. Persoane persecutate din motive politice de catre dictatura instaurata incepand cu 06.03.1945,
5. Lucrarile de interes public judetean sau local,
6. Constructiile ai caror beneficiari sunt institutiile publice,
7. Proprietarii de monumente istorice – pentru interventiile asupra monumentelor istorice detinute, in cazul in care proprietarii utilizeaza bunul imobil detinut numai pentru  activitati necomerciale sau, in mod direct, pentru locuit,
8.Persoane fizice veterani de razboi,
9. Persoanele deportate sau cele constituite in prizonieri.
Cheltuielile pentru controlul statului in autorizarea executarii lucrarilor se suporta de catre dumneavoastra si reprezinta 0,1 % din valoarea lucrarilor autorizate.

Cheltuielile pentru elaborarea reglementarilor tehnice si pentru inspectia statului pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii se suporta de catre dumneavoastra prin virarea unei sume care reprezinta 0,7% din cheltuielile de constructie autorizate, acestea putandu-se achita esalonat.

Fara respectarea acestor conditii va sfatuim sa nu va apucati de lucru,amenzile fiind foarte mari.
Rabdare multa si spor la umblat.

Case Lemn Casaneo - 30 dec 2012, 15:03 (post nou)
In cele ce urmeaza o sa incercam sa venim in imtampinarea dvs, cu cateva idei si recomandari, astfel incat, ceea ce urmeaza sa faceti - constructia casei - sa fie un lucru mai facil si mai putin costisitor. Atunci cand achizitionati terenul trebuie sa luati in calcul urmatoarele elemente: Situatia juridica a terenului: Mostenire, retrocedare, vanzare-cumparare, donatie, etc.; Valabilitatea si corectitudinea actelor originale (consultati un avocat sau un notar) Cereti sa vi se arate dosarul cadastral al terenului si a eventualelor constructii ce se afla pe acest teren Existenta unor litigii in familia vanzatorului (partaj, succesiuni, etc) Cereti vanzatorului dovada ca terenul se afla in intravilan (este posibil sa fie in intravilan si sa fie momentan in circuitul agricol- in acest caz se plateste o taxa suplimentara pentru a se putea construi acolo), solicitati certificatul de urbanism in vederea vanzarii Forma terenului si vecinatatile: Recomandat este ca latimea terenului sa fie minim 12m, dar se poate construi si pe terenuri de 5-6 m latime, dar atunci imobilul va avea cel putin un perete pe hotarul terenului (case pe "calcan") Accesul la teren: Drum de acces, deschiderea la acesta, mijloace de transport Existenta utilitatilor si distanta fata de acestea: gaze, curent, apa, canalizare; Situatia urbanistica a terenului: Existenta unui plan de urbanism zonal (P.U.Z) sau a unui plan de urbanism general (P.U.G.); Sunt multe cazuri in care nu puteti construi pe teren deoarece planul de urbanism prevede constructia in viitor a unui drum exact pe terenul dumneavoastra. Ca sa evitati acesta situatie, mergeti la departamentul de urbanism al primariei de care tine terenul si intrebati de astfel de limitari. Natura terenului (geo-tehnic): Influenteaza in special adancimea de fundare. Un teren mai "moale", sau pe care a fost aruncat moloz (cazul multor terenuri din jurul Bucurestiului) implica un cost semnificativ mai mare al fundatiei casei. Inainte de a face primul pas in constructia casei este foarte util sa va ginditi si la urmatoarele: Stabiliti-va un buget Alegeti zona unde doriti sa construiti - tineti cont de: vecini, aproprierea de servici, scoala, posibilitati aprovizionare, acces rapid la mijloace de transport, unitati sanitare,politie,etc -si apoi cautati un teren convenabil. Conditii favorabile sau defavorabile: de ex: drum acces (inclusiv accesul masinilor de transport sau a utilajelor de constructii), canalizare, adincimea pinzei freatice, stabilitatea solului, existenta unor forme naturale care (nu) va ajuta - de ex. paduri, ape, diverse forme de relief, zone mlastinoase, etc Interesati-va la regiile aferente despre planurile si amplasarea conductelor subterane -apa, canalizare, cabluri alimentari energie, telefonie, gaze, cablu date (tv, internet..), eventuale sistematizari si extinderi, etc. Poluare (apa, aer, zgomot) - aproprierea de unitati industriale, mari artere de circulatie, aeroporturi, gari, centrale termice, gropi de gunoi. Servicii si facilitati oferite de primarie ( apa, gaze, canalizare, energie electrica (220 / 380v), telefon, cablu tv, internet, drumuri acces, vidanjare, ridicarea gunoiului). Ginditi-va la ce doriti sa construiti (constructie cu parter, etaje, corpuri, garaj, mansarda, etc) Cum va propuneti sa folositi spatiul. Cat timp veti locui acolo (locuinta curenta, casa de vacanta, etc) Stabiliti gradul de implicare in acest proiect Stabiliti timpul pe care il puteti aloca acestui proiect Vanzarea-cumpararea se va face la notariat cu respectarea tuturor cerintelor legale: Extras de carte funciara - 24 h Certificat fiscal - 48 h -persoana fizica Taxele si onorariul notarului sunt suportate de cumparator Idei utile !!! Constructia propriei tale case este o piatra de incercare a vietii si poate unul dintre proiectele cele mai importante pentru tine si familia ta. Dar, imagineaza-ti rezultatul: visul tau prinde viata. Si odata ce ti-ai construit propria ta casa te vei bucura de ea in fiecare zi. Constructia unei case implica o multime de factori complecsi care va vor putea descuraja. Faceti primul pas ! Alegeti planul casei in care vreti sa locuiti. Alegeti planul perfect, luati in calcul cat mai multe criterii, ganditi fiecare detaliu, nu lasati nimic la voia intamplarii. Consultati cataloage cu proiecte de case, reviste de specialitate Urmatoarea lista de intrebari va poate fi de folos: Garaj pentru o masina sau doua ? Acces usor la gradina? Cum este casa orientata fata de soare? Terasa este bine pozitionata? Ai gasit relatia optima: pret-suprafata-necesitati? Doresti casa cu etaj, mansarda, beci, subsol? Ai ales o casa pentru viitor cu dotari moderne? Dormitoarele: Sunt pozitionate astfel incat sa asigure intimitate? Vrei ca dormitorul principal sa aiba baie proprie ? Dormitorul celui mai mic copil este aproape de dormitorul parintilor ? Preferati dulapuri in pereti? Bucataria: Este situata aproape de garaj sau de beci? Are rol doar de preparare a hranei sau si de luat masa? Este deschisa fata de alte camere sau izolata? Vreti o bucatarie orientata spre soare ? Include spatii de depozitare a hranei? Spalatoria: Doriti o camera separata pentru masina de spalat, calcat, uscat rufe ? Pozitionati aici centrala termica? Vreti sa aiba legatura cu garajul, bucataria sau sa fie aproape de un dormitor? Este situata la parter sau la etaj? Camera de zi: Este suficient de mare pentru nevoile familiei? Este aproape de usa principala? Vreti sa aiba semineu? Permite sa pozitionati optim mobilierul dorit? Include sau este legata de birou si biblioteca? Daca aveti in apropiere stalpi de electricitate pentru iluminat stradal, pe timpul noptii va poate deranja daca unul din dormitoare vine chiar in conul de lumina. Pe de alta parte cheltuielile de bransare ar fi mai mici, daca stalpul face parte din reteaua electrica de joasa tensiune. Aveti grija cum amplasati casa, accesul la garaj sa nu vina chiar in dreptui stalpului! Exista si cazul cand terenul dvs. ar putea fi amplasat intre doi stalpi mai indepartati unul de altui, caz cu totui nefericit din cauza cheltuielilor suplimentare de bransament si a lipsei totale de lumina pe timpul noptii. Din avizele provizorii obtinute pentru teren puteti afla si la ce distanta de casa dvs. sunt utilitatile precum si nivelul lor fata de sol. Distanta minima fata de vecin este de 0.9 m daca nu aveti ferestre in acea zona si 1.9 m daca exita ferestre Conditiile de amplasare a constructiilor fata de retelele edilitare subterane se stabilesc in conformitate cu SR 8591 - Retele edilitare subterane. Astfel, daca pe terenul dvs. trec conducte subterane ale utilitatilor, puteti sa va construiti casa daca respectati urmatoarele distante: • 3,0 m fata de conductele de alimentare cu apa potabila; • 1,5 m fata de conductele de gaz de presiune joasa, intermediara sau medie, pentru o casa fara subsol; • 0,6 m fata de cablurile electrice ingropate; • 2,0 m fata de canalele colectoare • 0,6 m fata de cablurile telefonice ingropate; Apelati permanent la profesionisti. Nu va lasati pacaliti de promisiunea unor muncitori “la negru" care va spun ca va pot construi mai ieftin. Lucrurile ieftine vor dovedi in timp carente grave! Este bine ca inca din aceasta faza sa discutati un precontract care sa includa termenele de executie si garantiile acordate. Realizati proiectul, obtineti toate avizele necesare si autorizatia de constructie. Semnati un contract ferm cu o firma de constructii.. Pentru realizarea constructiei unei case este nevoie de mai multe proiecte. Proiect urbanistic de detaliu - PUD Plan de urbanism zonal - PUZ Plan de urbanism general - PUB Proiect arhitectural de constructie - PAC• Faze: O tema de proiectare Obtinere certificat de urbanism Obtinere avize cerute prin Certificatul de urbanism Intocmire documentatiei pentru autorizatia de construire Intocmirea documentatiei pentru detaliile de executie Intocmirea documentatiei pentru executia casei Proiect arhitectural de demolare - PAD 1. CERTIFICATUL DE URBANISM (C.U.) Certificatul de urbanism este actul prin care primaria "certifica" faptul ca puteti ridica o constructie pe terenul respectiv. De asemenea, in aceasta etapa, primaria stabileste ce alte avize si acorduri suplimentare trebuiesc obtinute Durata medie de obtinere: 30-45 zile Documentatii necesare pentru eliberarea CERTIFICATULUI DE URBANISM - cerere tip - dovada obtinerii terenului pentru care se solicita Certificatul de Urbanism (titlu de proprietate, contract de vinzare cumparare , contract de concesiune, certificate de mostenire, etc) - plan de incadrare in localitate - plan de situatie (propunere) - dovada achitarii taxei pentru Certificatul de Urbanism (inainte) - locuinte si anexe gospodaresti; Pentru alte tipuri de constructii executate de persoane fizice sau juridice (societati comerciale) se solicita avizul Comisiei locale de urbanism, avizul primariei, hotararea consiliului local dupa caz.; 2. AVIZE Se impart in doua mari categorii : de la furnizorii de utilitati (energie electrica, gaze, telefonie, apa, canal, salubritate) si de la diverse autoritati, referitor la probleme de: mediu, aparare civila, sanatate publica, aparare contra incendiilor, monumente istorice si zone protejate, regimul apelor de suprafata si din subsol, interventiile pe cladiri existente, circulatie (comisii la primarie si politie) si altele. Durata medie de obtinere a avizelor: 30-60 zile. 3. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE Autorizatia de construire se elibereaza de catre primarie pe baza C.U., a avizelor si a proiectului casei. Din momentul obtinerii acesteia, se poate incepe constructia efectiva a casei. Durata medie de obtinere: 30 zile Taxa de autorizare se calculeaza ca un procent (0,5%) din valoarea estimata a investitie. Documentatii necesare pentru AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - cerere tip - certificat de urbanism in termenul de valabilitate - dovada detinerii terenului pe care se amplaseaza constructia( titlul de proprietate, contract de vinzare-cumparare, contract de concesiune, certificat de mostenire, etc) - toate avizele cerute prin certificatul de urbanism - documentatia de autorizatie de construire, in doua exemplare semnate de arhitect si de inginer constructii iar pentru oras -atestator proiect ( memoriu tehnic, plan de incadrare in zona, plan de situatie planurile tuturor nivelelor, plan fundatii, plan invelitoare, toate fatadele, sectiune, detalii specifice) - dovada achitarii taxei pentru autorizatie Comunele elibereaza autorizatie pe baza de proiect numai pentru locuinte si anexe gospodaresti ale acestora. Orasele si municipiile, elibereaza autorizatii pentru orice fel de constructii cu exceptia investitiilor aprobate de Guvern. Casa “la rosu" reprezinta constructia fara finisaje si fara partea exterioara a acoperisului - invelitoarea (tigla, tabla, etc.). Casa la rosu cuprinde fundatia, ridicarea peretilor si structura acoperisului ( saroanta cu astereala batuta )pe care se monteaza ulterior invelitoarea. In faza de „casa la rosu" nu este inclus montajul tamplariei, montajul si finisajul termosistemului si nici realizarea vreunei parti de lucrari la interior, finisaje sau instalatii (cabluri electrice, tevile de apa/gaze, racordare la utilitati). Este inclus, insa, in mod obligatoriu, realizarea compartimentarilor interioare, a planseelor intre nivele, iar in cazul constructiilor din lemn, a ignifugariii si insectofungicizarii, si placarea exterioara a peretilor cu OSB. Costul unei case la rosu este compus din costul materialelor plus manopera;In general, prima categorie (materialele) reprezinta ponderea cea mai mare (50% din cost) Casa “la cheie" reprezinta constructia casei "la rosu " plus finisaje si instalatii, si anume : - fundatia, structura, sarpanta - finisaje exterioare (invelitoare acoperis, geamuri termopan, tencuieli exterioare) - finisaje interioare (tencuieli interioare, gresie, faianta, parchet, usi acces) - instalatii sanitare (chiuveta, cada/dus, vas toaleta, robineti bucatarie /baie, racorduri) - instalatii termice (centrala termica, calorifere, racorduri) - instalatii electrice (intrerupatoare, prize, retea electrica) Relativ recent in terminologia urbana a constructiilor, a aparut expresia - "Casa la alb " - care reprezinta de fapt casa la "rosu "plus termosistemul aplicat la exterior, tencuit sau nu, si cu tamplarie montata sau nu. Aici definirea exacta tine de negocierea directa constructor - beneficiar, in exprimarea exacta a definitiei. Ce reprezinta suprafata construita si suprafata utila? Suprafata construita - "amprenta" casei, suprafata casei calculata la exteriorul acesteia. Pentru casele care au si etaj, suprafata construita insumeaza suprafatelele nivelelor (subsol, parter, etaj, mansarda) si se mai numeste si suprafata construita desfasurata Suprafata utila - se calculeaza ca suprafata interioara locuintei din care se scad peretii. In medie, suprafata utila reprezinta 75-80% din suprafata construita. Care sunt elementele care influnteaza pretul constructiei unei case? Numarul de camere - La aceeasi suprafata construita (exterioara) a unei case, pot exista 2,3 sau mai multe camere, pretul modificandu-se corespunzator Tipul de structura - varianta de structura de rezistenta (structura pe cadre, pe diafragme de beton, sau zidarie portanta, structura combinata zidarie parte - etaj lemn, sau structura de lemn integrala) influnteaza cantitatea de materiale ce trebuiesc folosite. In plus, adancimea fundatiei (stabilita in functie de natura terenului si de inaltimea cladirii) poate creste costul final al constructiei. Finisajele - Materialele folosite la finisarea locuintei (vopsea, gresie/faianta, instalatii sanitare, usi/ferestre, centrala termica, etc.) influenteaza cel mai mult costul final al constructiei datorita diversitatii acestora. De exemplu, puteti alege intre gresie de 25 lei/m2 si gresie de 150 lei/m2 ceea ce presupune un cost de 6 ori mai mare. Un calcul estimativ inainte de inceperea propriu-zisa a acestor finisaje, va poate scutii de depasirea bugetului lucrarii. FIRME SPECIALIZATE VS. REGIE PROPRIE Legea va da (inca) posibilitatea construrii cu lucratori angajati direct de dumneavoastra, indiferent daca lucrarea este pe numele unei persoane fizice sau juridice. Regia proprie are dezavantaje importante: nu exista si nu poate exista un contract intre dumneavoastra si lucratori si, prin urmare, nu aveti pe cine sa trageti la raspundere in cazurile neplacute; nu aveti nici o garantie a calitatii lucrarilor; nu aveti nici garantia ca echipa angajata pentru lucrare isi va termina treaba, sau, cum se intampla foarte des, o va abandona intr-un stagiu oarecare; va trebui sa va ocupati direct de achizitionarea unora sau tuturor materialelor etc. In prima faza veti avea impresia ca costurile generale cu casa sunt mai mici, dar nu va amagiti singur, toate neregulile enumerate mai sus vor duce la cresterea costurilor si mai ales la intarzierea excesiva a lucrarilor. Alta posibilitate si cea mai fiabila este sa angajati o firma de constructii pentru realizarea cladirii.. Alegerea constructorului se face pe mai multe criterii, dintre care amintim: a. . Exista doua moduri de plata a constructiei: pe baza unui pret fix, negociat la inceput si prevazut in contract, sau pe baza de situatii de lucrari realizate, conform preturilor din devizul oferta. Prima varianta are avantajul lipsei batailor de cap cu privire la costul final, el fiind fix, b. Conditiile contractuale pot diferi de la un constructor la altul. Este necesar ca toate punctele sa fie clar definite, cum ar fi: modul de plata, avansul, termenele de executie si penalitatile, posibilitatea achizitionarii materialelor de catre beneficiar, medierea situatiilor conflictuale si altele. c. Recomandarile sunt utile. Discutiile cu persoane care au beneficiat de serviciile constructorului pe care il considerati pentru propria lucrare sunt importante. Pe cat posibil faceti vizite la cladirile in cauza si discutati problemele ce au aparut pe parcursul colaborarii cu constructorul. Cand realizati casa cu o societate de constructii verificati ca in contractul de constructie a casei sa fie prinse si: Numele tuturor partilor implicate in contract Adresele tuturor partilor Data contractului Descrierea proprietatii si adresa unde se va construi Valoarea contractului Termene de finantare (optional) Pasi si termene Cand incepe derularea contractului Planuri, schite, planuri arhitectonice Specificatii (cat mai complete) Modificarea ordinii procedurilor sau a preturilor Conditii de acceptare a intarzierilor Penalitati si/sau amenzi Accesul la locul constructiei Inspectii din partea proprietarului, imprumutatorului sau a unor terti Metode de rezolvare a litigiilor Clauze de arbitraj Date de notificare si proceduri Garantii si politica de service in garantie si post-garantie Documente cerute de autoritati Orice fapt asupra caruia pot interveni neantelegeri, dezacorduri, nerealizari, executii neadecvate, greseli, ignorari si orice ar putea crea orice fel de probleme intre parti. Semnaturile si data semnarii contractului vor fi trecute pe toate paginile contractului. Astea fiind spuse va uram sa aveti o constructie usoara si pe cat posibil lipsita de batai de cap birocratice, sau de orice natura. Nu uitati lucrati cu profesionisti !!

Chiar daca prezinta doua avantaje indubitabile si anume, tu decizi cum va arata si va fi organizata in interior si in plus poti alege cele mai bune materiale de constructie astfel incat durata de viata a locuintei sa fie una inestimabila, sunt si cateva aspecte ce-ti vor pune rabdarea la incercare.
De aceea noi ne-am propus sa-ti sugeram cateva idei, care, credem noi, iti vor fii de ajutor in momentul in care iei o astfel de hotarare.
In primul rand, tine cont de zona, de cartierul unde vei construi. Chiar daca ne dorim sa fim deosebiti din toate punctele de vedere, indicat este ca arhitectura casei tale sa nu difere cu foarte mult de cele ale vecinilor. Daca locuinta ta le va eclipsa pe celelalte, in momentul in care te vei decide sa vinzi aceasta proprietate, este posibil sa te impiedici de anumite reactii, nu tocmai placute, din partea posibililor cumparatori.
Poate ca in momentul acesta te gandesti ca va fi locul unde vei imbatranii, dar din pacate nu stii ce iti rezerva viitorul si poate la un moment dat vei dori sa faci acest pas.
Alege o echipa de profesionisti cu care sa lucrezi. Este mai bine sa platesti mai multi bani constructorului, dar sa ai certitudinea ca va face o treaba pe masura decat sa te zgarcesti si sa te trezesti cu peretii crapati din primul an.
La fel de importanta ca si alegerea echipei este solicitarea unor numere de telefon ale celorlalti clienti cu care au lucrat. O echipa bine "antrenata" nu ar trebui sa se simta ofensata de cererea voastra. In felul acesta vai avea certitudinea ca banii tai si siguranta familiei tale nu sunt puse in pericol.
Inca de la inceput trebuie sa stii ca socoteala de acasa nu se potriveste cu cea din targ, asa ca asteapta-te la intarzieri, depasiri de termene.
Monitorizeaza fiecare pas. Fii cu ochi in patru astfel incat sa poti preveni orice gresala. Orice eroare in constructii, daca nu este indreptata la momentul oportun, in timp te va costa foarte multi bani si mai mult timp sa repari.
E drept ca nu este usor, dar satisfactia este de o mie de ori mai mare la final decat daca ai cumpara o locuinta la cheie.
Construcţia casei: află şi evită greşelile care te pot costa o avere
Construcţia unei case este un pas important şi o mare necunoscută, pentru cei mai mulţi dintre proprietari. Greşelile sunt inevitabile, iar multe dintre ele pot fi observate abia după mutare. Uneori pot fi reparate, dar o nouă rundă de cheltuieli este epuizantă, tocmai când credeai că totul s-a încheiat. În cele mai grave cazuri, primul cutremur important scoate la iveală deficienţe majore la structura de rezistenţă. Pentru a evita asemenea erori şi pentru a construi casa dorită, nu o replică nereuşită a ei, este necesară o documentare temeinică înainte de construcţie şi colaborarea cu o echipă de specialişti.
Regula numărul unu, pentru a construi o casă de calitate,  este un puternic subiect de controversă, la nivel naţional: lucraţi cu un constructor profesionist. Costă mai mult decât concurenţa, dar pe termen lung va aduce mai degrabă economii, prin calitatea lucrării prestate.
AFLĂ Cum alegem firma de construcţii, dincolo de criteriile financiare?
„La noi, chiar dacă proprietarul vrea să lucreze cu un constructor, echipa lui, subcontractorii lui, se găseşte imediat un cor de aşa-zişi cunoscători care îi turuie cu vehemenţă să nu cumva să facă o asemenea greşeală. Că poate la fel de bine să îşi pună şi singur acoperişul, că poate să facă şi instalaţiile sanitare singur, la o adică. Sau măcar să ia un zilier de pe stradă, cel mai ieftin eventual, că o să facă o economie uriaşă. Lucrurile nu pot fi mai departe de adevăr”, spune arhitect Andrei Adamescu, CEO Arch-Tech.
Subcontractorii lucrează mai ieftin, mai bine şi mai repede, pentru un constructor
Primul beneficiu care vine din lucrul cu un constructor bun, dincolo de experienţă, este relaţia pe care el o are cu subcontractorii, cum sunt  zidarii, electricienii, instalatorii, etc. Mulţi clienţi se gândesc că nu au nevoie să cunoască subcontractorii, că nu vor avea nevoie de ei decât o dată. De fapt, tocmai aceasta este problema.
„Dacă echipa respectivă ştie că nu o să te mai vadă niciodată, îşi poate permite să facă o mulţime de greşeli. Mai mici, mai mari, lucruri pe care un om fără experienţă nu le vede, dar un antreprenor general le-ar observa imediat. Apoi pleacă, nu le mai pasă ce au lăsat în urmă. Pe când dacă au un constructor care le dă permanent de muncă, le aduce bani practic, nu îşi permit să greşească, de teamă ca acel constructor să nu îi înlocuiască”, arată Marc Durante, CEO Construct Living.
În plus, preţurile pe care le cer subcontractorii sunt întotdeauna mai mici, pentru constructori. În primul rând, pentru că aceştia le asigură volumul de muncă. În al doilea rând, pentru că persoanele fizice le pot face munca mult mai dificilă prin lipsa de cunoştinţe în domeniu şi pretenţiile uneori nerealiste.
Planurile personalizate sunt esenţiale pentru noile case
A doua mare greşeală este făcută de cei care cred că economisesc bani pentru că nu îşi cumpără un plan personalizat pentru casă. Planul trebuie cumpărat chiar înainte de a angaja constructorul. Dacă există greşeli de construcţie din lipsa planului, constructorul nu este responsabil. Deci proprietarul plăteşte reparaţiile.
„Un plan al casei bun valorează greautatea lui în aur, ba chiar mult mai mult. Oamenii vin la noi cu planuri desenate pe şerveţele, cu poze de pe internet, cu fotografii de case care le-au plăcut sau şi mai rău, cu nimic! Vor să facă o economie de câteva sute de euro, dar nu îşi dau seama câte greşeli se pot face fără plan. Iar greşelile îi costă de zece ori mai mult decât cât ar fi plătit pe plan”, continuă Andrei Adamescu.
Fără planul casei, nu se poate face o estimare de cost pertinentă. Nu se pot face estimări nici pentru materialele necesare. Fără plan, constructorul nu ştie cât de complicat va fi să ridice casa, deci nu poate da o estimare de preţ. De asemenea, subcontractorii nu vor putea lucra coerent, pentru că echipele vin succesiv şi niciuna nu va şti ce a făcut cealaltă.
Terenurile în pantă cer o atenţie deosebită
Un alt sfat pe care îl sau specialiştii este ca fiecare client să aleagă casa potrivită pentru terenul ales. Este un aspect peste care mulţi trec cu vederea, dar poate face diferenţa dintre o casă rezistentă şi una în care este periculos să trăieşti.
„Dacă terenul este în pantă, lucrurile devin mai complicate. Trebuie construit în aşa fel încât punctul cel mai de jos al casei să fie la nivelul cel mai înalt al pământului, altfel garajul sau pivniţa pot ajunge să fie la câţiva metri sub pământ, ceea ce înseamnă în primul rând un risc crescut de inundaţie şi în al doilea rând, un cost suplimentar absolut deloc necesar”, arată Marc Durante.
Un alt sfat, poate neaşteptat, este unul cu perspectivă financiară, pentru că oricine îşi doreşte nu numai o casă bună, ci una a cărei valoare să reziste, ba chiar să crească în timp. Pentru cei interesaţi de acest lucru, sfatul specialiştilor este să nu construiască cea mai mare casă din cartier. Din contră, cu cât mai mică, cu atât mai bine. Casele impunătoare cresc valorea proprietăţilor din jur. Dar proprietarii caselor mari nu vor putea vinde mult mai scump decât costă locuinţele vecinilor, pentru că preţul zonei se impune drept limită, în mintea potenţialilor clienţi. Astfel, o casă mică va fi mai valoroasă, datorită construcţiilor mari din jur.
Cum incepem constructia unei case?
Constructia unei case incepe bineinteles cu proiectul de arhitectura. Aici, impreuna cu un specialist, de obicei arhitectul sau designerul, se studiaza si se iau hotarari cu privire la:
- amplasamentul lotului de teren pe care va fi constructia,
- ce stil de casa dorim: clasic, modern, cu anumite influente, etc.
- cate persoane vor locui, destinatia casei,
- stabilirea bugetul aproximativ pe care il vom aloca pentru constructia casei,
- structura de compartimentare a casei, tipul constructiv: lemn, clasic, metal.
- etapele de constructie a casei, perioada constructiei la rosu si apoi la cheie, peisagistica,
- aproximarea cat mai realist a sumelor de bani necesare pentru:
1. Realizarea proiectului de arhitectura, obtinerea avizelor si, intr-un final, al autorizatiei de constructie.
2. Realizarea constructiei la rosu.
3. Realizarea constructiei la cheie.
4. Lucrari de peisagistica: imprejmuire teren, alei, gazon, copaci, plante, etc.
- alegerea firmei de constructii care va efectua lucrarea, negocierea si stabilirea etapelor lucrarii.


Sfaturi:
- este foarte important cu ce echipa plecati la drum [ arhitecti si constructori], de obicei acestia sau maestria meseriei acestora fac o casa sa fie construita mai ieftin sau mai scump, respectiv mai bine sau mai prost.
- cand alegeti constructorul, mergeti impreuna cu acesta pe teren pentru a vedea ce a construit recent, chiar ar fi bine sa vedeti si echipa cu care lucreaza.
- negociati pretul lucrarii pe etape, niciodata integral, astfel o sa controlati mai bine bugetul casei, si in cazul aparitiei problemelor puteti sa opriti lucrarea sau sa schimbati echipa.
Constructorul il puteti gasi printr-o referinta sau printr-o simpla cautare pe internet. Incercati sa aflati totusi cat mai multe despre el: experienta, portofoliu, cu ce personal lucreaza.
Puteti lucra fie cu o echipa de meseriasi sau cu o firma de constructii. Chiar daca a doua varianta este putin mai scumpa, aveti avantajul semnarii unui contract [ siguranta banilor platiti ] si garantia lucrarii.
Un constructor [ firma de constructii] priceput va putea sa extraga din proiect toate cantitatile necesare de materiale pentru a va face un calcul financiar corect de materiale si manopera.
Puteti construi casa dvs. fie cu materialele dvs, fie cu materialele constructorului. In general, se apeleaza la Constructor pentru furnizarea materialelor datorita experientei sale si cunoasterea mult mai bine a distribuitorilor de materiale de constructii, respectiv a negocierii unor preturi mai bune pentru cantitati mai mari de materiale.
Sfaturi:
- Negociati construirea casei pe etape: constructia casei la rosu,constructia casei la gri, constructia casei la cheie, apoi peisagistica si alte lucrari.
- Ar fi bine sa aveti pe santier o persoana "a casei" pentru supravegherea bunului mers al constrctiei, a materialelor livrate si al consumului acestora.
- Tineti cont ca o casa este finalizata integral dupa ce se executa si lucrarile exterioare ce tin de lotul de teren, imprejmuire cu gard / porti, alei parcare, trotuare, peisagistica - dupa ce calculati si bugetul pentru acestea puteti trage bara la investitia finala.
Constructorul il puteti gasi printr-o referinta sau printr-o simpla cautare pe internet. Incercati sa aflati totusi cat mai multe despre el: experienta, portofoliu, cu ce personal lucreaza.
Puteti lucra fie cu o echipa de meseriasi sau cu o firma de constructii. Chiar daca a doua varianta este putin mai scumpa, aveti avantajul semnarii unui contract [ siguranta banilor platiti ] si garantia lucrarii.
Un constructor [ firma de constructii] priceput va putea sa extraga din proiect toate cantitatile necesare de materiale pentru a va face un calcul financiar corect de materiale si manopera.
Puteti construi casa dvs. fie cu materialele dvs, fie cu materialele constructorului. In general, se apeleaza la Constructor pentru furnizarea materialelor datorita experientei sale si cunoasterea mult mai bine a distribuitorilor de materiale de constructii, respectiv a negocierii unor preturi mai bune pentru cantitati mai mari de materiale.
Sfaturi:
- Negociati construirea casei pe etape: constructia casei la rosu,constructia casei la gri, constructia casei la cheie, apoi peisagistica si alte lucrari.
- Ar fi bine sa aveti pe santier o persoana "a casei" pentru supravegherea bunului mers al constrctiei, a materialelor livrate si al consumului acestora.
- Tineti cont ca o casa este finalizata integral dupa ce se executa si lucrarile exterioare ce tin de lotul de teren, imprejmuire cu gard / porti, alei parcare, trotuare, peisagistica - dupa ce calculati si bugetul pentru acestea puteti trage bara la investitia finala.
Casa la rosu" reprezinta constructia casei fara finisaje si fara partea exterioara a acoperisului. In faza de rosu sunt incluse fundatia, zidaria si structura acoperisului din lemn.
De asemenea, in faza de "casa la rosu" nu este realizata nici partea de instalatii (cabluri electrice, tevile de apa/gaze, racordare la utilitati), acestea fiind considerate finisaje.
Executia unei case la rosu de cca. 150 mp poate fi cuprinsa intre 2 si 3 luni in functie de conditiile meteo si tehnice din locatia respectiva.
Ce inseamna casa la gri?
Casa la gri reprezinta o casa semifinisata, fata de casa la rosu - aceasta beneficiaza de urmatoarele finisaje in plus:
- termoizolatie / hidroizolatie
- acoperis cu sistemul complet
- finisaje pereti interioare / exterioare [ pana la vopsea, parchet, gresie, faianta, etc]
- instalatii electrice realizate [ mai putin interupatoare, prize, obiecte luminoase]
- tamplarie exterioara,
Sfaturi:
- Daca executati casa pentru vanzare - faza de casa la gri este cea mai cautata deoarece viitorii proprietari isi pot decora casa cu materialele / culorile preferate [ parchet, gresie, faianta, tapet, lavabil, etc]
Ce inseamna casa la cheie?
"Casa la cheie" reprezinta constructia cu tot cu finisaje si include:
- finisaje exterioare (invelitoare acoperis, geamuri termopan, tencuieli exterioare)
- finisaje interioare (tencuieli interioare, gresie, faianta, parchet, usi acces)
- instalatii sanitare (chiuveta, cada/dus, vas toaleta, robineti bucatarie /baie, racorduri)
- instalatii termice (centrala termica, calorifere, racorduri)
- instalatii electrice (intrerupatoare, prize, retea electrica)
"Case la cheie- nu trebuie decat sa va faceti bagajele si sa va mutati! Casele la cheie sunt cladiri complet finisate, in interior si exterior: toate instalatiile electrice si utilitare, pardoselile, faianta si vopseaua sunt incluse in constructie.."
Sfaturi:
- este bine sa aveti scrise in contract exact toate elementele constructive / finisaje [ cateodata se precizeaza si furnizorul de produs], pentru a evita neplaceri la finalizarea si receptia lucrarii.
Ce alte lucrari de constructii mai intervin?
Dupa ce casa a fost construita la cheie, nu trebuie sa uitam si spatiul - curtea care o inconjoara.
Astfel ca trebuie tinut cont de:
- imprejmuirea terenului cu gard, porti intrare
- alee pentru acces auto, trotuare
- gratare exterioare / foisoare
- peisagistica: plante decorative, arbusti, copaci, gazon
- sistem de iluminare curte
- piscina descoperita / acoperita
- garaj / umbrar pentru autoturism
Sfaturi:
- daca sunteti hotarati sa construiti o casa incepeti colaborarea cu Arhitectul din timp, pentru realizarea proiectului si obtinerea autorizatiei este necesara o perioada de timp de la 2 la 4 luni.
Sfaturi despre constructia unei case

Am o activitate destul de sustinuta pe acest site.
Raspund tuturor solicitarilor legate de o casa. Acum, as dori, pentru cei ce nu sunt in vanatoare de lucrari ci doar pentru cei ce sunt profesionisti si sunt adeptii schimbului de experienta, sa adresez o intrebare dupa o lunga explicatie. Dupa ce explic, as dori o critica drastica la solutiile gasite de mine, inainte de a mi se da un raspuns ferm.
Deci:
Dupa ce am indeplinit doua din cele trei cerinte ale unui om pe pamantul acesta, am luat decizia de a construi.
Am luat in considerare particularitatile terenului:
Terenul are orientare NE, exact pe directia crivat. O declivitate de 15 cm de la vest la est. Panza freatica este la 12 m. Adancimea de inghet la -90 cm. Soarele are o activitate de minim 280 zile pe an.
Unda de soc in caz de cutremur va lovi terenul si constructia frontal.
Am luat in considerare factorul incalzire: incalzirea electrica este cea mai ieftina, nefiind necesara o investitie up front.
Am uat in calcul factorul cost material.
Am luat in calcul componenta musafiri.
Am luat in calcul componenta aerodinamica. Am luat in calcul componenta incendiu si risc de explozie.
Am luat in calcul factorul manopera dpv do it yourself.
Am luat in calcul adancimea de forare vs tratare a apei.
Dupa aceste calcule economice si ingineresti, a rezultat o casa in forma de fier de calcat, o panta de 17% la acoperis, cu toate elementele esentiale sustinerii vietii la parter, cu livingul la mansarda, cu varful orientat spre crivat si spre Vrancea.

Sisitemul de iluminat, energie electrica si incalzire electrica prin pardoseala se autosustine cu panouri fotovoltaice dispuse pe acoperisul de 80 de m2.
Alimentarea cu apa este de medie adancime, 25 m, cu instalatie de dedurizare si osmoza inversa.
Canalizarea este dublu dimensionata, in 2 compartimente, una cu bioactivatori, reciclabila in gradina, alta vidanjabila la 5 luni.
Grinzile principale sunt din lemn 5×10 cm, dublati la exterior de termoizolatie de 15 cm si la interior cu celuloza cu borax. Multe din suprafetele vitrate sunt executate din caramida Nevada. Partea tehnica a casei este executata din blocuri Ytong de 35 cm ceea ce inlatura termoizolatia. Camera tehnica este prevazuta cu spatii vitrate din caramida Nevada cu aerisiri in caz de explozie. Aici vor fi organele casei: energia casei.
Dupa ce voi construi aceasta casa, nu voi da la zapada, nu voi plati mai mult de 40 de lei la enel lunar, nu voi avea teama de cutremure, voi bea apa curata, voi sta la cald, voi avea lumina la 24 V, voi fi independent energetic.In caz de avarie, generatorul de maxim 2000 W imi va sustine conditiile de confort minimal necesar vietii, toata resursa energetica distribuindu-se doar la parter.
Cost materiale: 24814 eur cu tot cu TVA. 70 m2 amprenta, 109 m2 utili.
Este ceva ce am scapat din vedere?
Va multumesc pentru raspunsuri.
Intr-adevar constat din raspunsurile dvs. ceea ce am banuit mereu si ceea ce imi displace profund: preturile furnizate de dvs. sunt departe de realitate. Nu as vrea sa intru in amanunte legate de oferta ci doar atat sa mentionez ca eliminarea intermediarului ieftineste casa cu cel putin 30%.
Deci, lasand la o parte glumele, doresc sa va spun ca la baza calculelor au stat preturile oferite de producator. Cine nu ia in calcul globalizarea nu face decat sa dea bani unui comerciant.
Domnule QFC (scuze) casa include materialele instalatiilor. O corectie, osmoza nu este 500 euro ci la mai putin de jumatate.  Putul nu este 2500 euro ci 300 euro. Incalzirea prin pardoseala acopera 60% din suprafata totala a casei. Panourile solare costa sub 1000 euro/1,5 KW instalat si atentie, cu rambursare din partea statului prin casa verde. PArticiparea la cogenerare aduce un venit casei iar factura la energie, daca va veti uita pe ea si mai apoi in lege, obliga consumatorul sa dea bani pentru ca mai apoi acestia sa constituie subventie pentru cei ce instaleaza asa sisteme.
Apoi, domunule de la „construirea casei”, blocurile BAC Ytong de 35 cm grosime sunt echivalente cu blocurile de caramida poroterm de 30 cm. Nu necesita termoizolare. Am vazut oameni izoland casa cu polistiren de 10 cu toate ca au construit cu caramida de 30 cm poroterm.
Porotermul a creat caramida cu goluri de aer in ideea de termoizolare. Romanul termoizoleaza mai apoi cu 10. Nu zic ca nu este bine ci ca este prea mult. Nu este optim. Arhitectul recomanda pentru eliminarea puntilor termice termoizolarea casei cu polistiren extrudat de 5 cm dar, romanul tot roman. Da mai multi bani pentru linistea lui. Este in regula, eu urmaresc optimul.
Mai departe, altitudinea la care voi constru este de 135 metri, suprafetele vitrate vor fi din lemn, cu geam tripan si caramida nevada. Tamplaria mi-o voi executa personal.
Camera tehnica este singura care va fi din Ytong sau caramida cu stalpi din beton armat. Ratiunile sunt de ordin de prevenire a distrugerii in caz de incendiu sau explozie, acolo fiind concentrate toate aparatajele ce sustin casa. Structura va fi portanta. Cat priveste partea lemnoasa, aceasta este realizata din dulapi in interax 125 cm pentru a se plia pe dimensiunea OSB-ului. De 15 mm in cazul in care voi opta pentru 5×10 sau 10 mm in cazul in care voi opta pentru 5×15.
Despre formula nu doresc sa discut. Doresc sa subliniez insa ca am ales optimul dintre beneficiu/cost. Eficienta au calculat-o alte capete luminate si daca au aprobare de la MLPAT atunci sunt OK. Ma refer la Ytong. Daca nu, inseamna ca o sa iau teapa. Despre tipul Ytong folosit nu va spun decat ca este de 35 cm grosime. Despre referinte si calcule va rog sa va adresati celor ce standardizeaza tipurile de lucrari si materiale. As putea turna zidurile cu beton C2,5 cu granule de polistiren, eficienta ar fi mai mare sau mai mica? Discutam aiurea despre formule. Pana la urma asa am dorit eu pentru ca raportul beneficiu/cost este cel mai bun.
Urmatoarea problema ridicata se refera la: „incalzirea electrica cea mai ieftina?”
Da, in conditiile de cogenerare, de economisire a spatiilor destinate (ca tot romanul) musafirilor, este cea mai ieftina.
Ma gandeam cand am facut proiectul la urmatorul aspect:
Idei. Ipoteze si concluzii.
Daca primesc musafiri, nu mai mult de 4 saptamani pe an din care 2 saptamani iarna ATUNCI suprafetele incalzite ar trebui sa fie pentru spatiile ce le folosesc 365 de zile pe an.
A doua ipoteza ar fi: Daca spatiile ce le folosesc 365 de zile pe an se refera la bucatarie, toaleta, dormitor, birou ATUNCI livingul este inutil.
A treia ipoteza: Daca livingul este inutil familiei si util la reuniuni ATUNCI acesta nu trebuie incalzit decat ocazional.
Luand aceste concluzii a rezultat:
Livingul dispus la etaj prevazut cu instalatie de incalzire electrica in pardoseala;
Livingul nu se incalzeste decat 2 saptamani pe an in sezonul rece.
Oricum mi se pare aiurea sa investesc in materiale pentru incalzire pentru cei 60 de m2 de la etaj doar pentru 2 saptamani pe an musafiri.
150 zile pe an incalzirea va functiona doar la parter. 15 zile pe an incalzirea va functiona in toata casa. Un plus de inca 30 m2 instalatii si consum. Izolarea parterului de etaj va fi asigurata in modul cel mai drastic. Daca ar fi sa traducem in calcul, 60% din suprafata de la parter adica 65×60% ar insemna 36 m2 retea de incalzirex100 lei cu tva=3600 lei. Mult sub cei 6000 de euro domnule QFG. Mai dublez si ajung la 7200 lei, adica 1700 E. Mult sub. Cu automatizari cu alte briz briz-uri, spunem 2000 euro. Nu mai mult.
Cat priveste consumul… consultati fisele de consum ale furnizorilor de sisteme de incalzire prin pardoseala si veti afla raspnsul exact. Eu le-am consultat si imi iese favorabil. Investitia este amortizata, in timp, de catre cogenerare. Investitia este relativ modesta la inceput si are avantajul ca in balanta cu sistemele clasice de incalzire, se plateste esalonat, nu up front. Se intalnesc costurile la aproximativ 12 ani de la construire fara a lua in calcul cogenerarea ci doar investitia + consumul.
Conditiile nu sunt mai vitrege decat alte locatii din Baragan. Vorbim de temperaturi, rar de pana la -30 grade celsius. O nimica toata daca ne gandim la sistemele incluse in casa.
Cat priveste schita proiectului, nu are importanta aceasta ci mai degraba conteaza faptul ca am ales sa fac o casa care se pliaza real pe nevoile mele in anumite conditii de mediu, de stil de viata, de costuri de intretinere a casei. Faptul ca sunt roman si-a pus amprenta pe faptul ca vreau gard, ca vreau intimitate, ca vreau sa fiu proprietar. Faptul ca nu prea am bani m-a facut sa dijmuiesc fiecare banut. Faptul ca o casa se intretine mai greu decat o construiesti m-a facut sa fac casa sa produca. Faptul ca stiu sa fac orice pentru o casa m-a facut sa calculez doar materialele.
Nu cred ca este cazul sa vorbim despre viata de dincolo.  Nu exista asa ceva. In ordine, cerintele unui om pe planeta asta sunt asa cum ne asteptam, de la usor la greu: sa plantezi un pom, sa faci un copil, sa construiesti o casa. Nu stiu la ce mi-ar folosi unul din cei 6 pomi plantati pana acum (trebuie vre-o 12 dupa primarie) pe lumea ailalta!
Daca ar fi sa formulez o concluzie aceasta ar fi nu una ci mai multe si anume:
– Sunt mistocari pe site;
– Sunt oameni ce nu stiu ca se poate construi ieftin si durabil;
– sunt oameni ce nu stiu sa valorifice raportul beneficiu/cost si globalizarea;
– Nu se stie nimic despre optimul unei constructii;
– sunt oameni ce nu cunosc legea „verde”;
De aceea am schimbat macazul si din inginer am ajuns economist. Deoarece COSTUL trebuie sa fie in balanta cu BENEFICIUL. Si eu cred ca am gasit acest raport. O sa postez planurile si desfasurarea lucrarilor pe parcursul a cel putin 3 ani de la primavara incolo si asta deoarece nu vreau sa realizez acest proiect cu bani de la banca. I hate the banks! Pana ma apuc efectiv de lucrare, astept criticile dvs. sau ideile pro sau contra, bine fundamentate intre VARIANTE de constructie sau VARINTE de incalzire.
Astept sa fiu combatut economic pe marginea materialelor folosite cunoscandu-se faptul ca avem de-a face cu pachete de lucrari in 3 faze de constructie.
De ce nu Ytong ci Porotherm?
De ce nu electrica ci termica?
De ce nu 5×15 ci 6×12?
De ce nu portant ci de umplere?
De ce fosa nu 18 m3 ci 13,5 m3?
De ce living la parter si nu la etaj?
De ce termoizolatie de 5 si nu de 10?
De ce nu tripan ci termopan?
De ce tamplarie lemn si nu PVC?
Proiectul este realizat, faza DTE. As modifica proiectul doar din ratiuni beneficiu/cost. Nu ca se trezeste cineva sa fie Gigi contra doar ca vinde el centrale termice… Este un proiect serios si daca are succes si atata costa, ar putea rezolva multe neajunsuri in piata, nu-i asa? A construi o casa eco, ce produce, la un cost de 210 euro materiale+manopera/m2 construit inseamna o lovitura sub centura celor ce construiesc la pret triplu sau cvadruplu o casa clasica. Celor ce doriti devizul va transmit ca nu este posibil.
Am luat in calcul cei 15 ani de experienta prin santiere, problemele fostilor clienti, calcule si justificari ingineresti, tehnologiile alternative, oferta producatorilor, statul, raportul beneficiul/cost, importuri de materiale, legea „verde”, executia in regie proprie, soarele, crivatul, Vrancea, musafirii, simplitatea executiei, fosa septica dubla, eliminarea caminului de apa, orientarea catre sud a terenului si o ambitie personala de a dovedi ca o casa nu este altceva decat un sifonier mai mare (vorba unui tamplar ceh imigrat in Anglia). Un sifonier ce nu costa prea mult in definitiv…
Pana la noi idei va doresc spor!

 
 
Back to content | Back to main menu